Udformning af anbefalinger

Udformning af anbefalinger.

Arbejdsgruppen har sammenfattet den kliniske retningslinje med de udarbejdede anbefalinger i del I., II. og III. ud fra evidensen af litteratursøgningerne og analyse af resultaterne, og ud fra de erfaringsbaserede anbefalinger udarbejdet i Delphi-processerne med ekspertgruppen af fysioterapeuter. Anbefalingerne er angivet i to dimensioner – en dimension for evidensen og en dimension for erfaringen. 1. dimension angiver niveauet i evidenshierarkiet, og 2. dimension angiver styrken i procent af de erfaringsbaserede anbefalinger.

Evidensbaseret dimension – Ordlyden af anbefalingen – Erfaringsbaseret dimension

Før hver anbefaling er evidensniveauet fra litteratursøgning og vores analyser angivet. Derefter følger selve anbefalingen, og til sidste den erfaringsbaseret styrke angivet med en procentangivelse af hvor mange i Delphi-panelet, som har vurderet at anbefalingen har stor/vigtig betydning eller √, som angiver en ekspert-anbefaling fra arbejdsgruppens tre medlemmer. Der er benyttet en farveangivelse for at lette overskueligheden for hvilke anbefalinger der bygger på høj evidens, og hvilke anbefalinger arbejdsgruppen vurderer til at være centrale og de vigtigste anbefalinger.

Evidensniveau.

I kapitlerne om Træning og Anden behandling end træning er anvendt følgende evidenshierarki (https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/3E5E326CD6E54D609575282C73F9F9F2.ashx):

 • 1a – Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg.
 • 1b – Randomiseret kontrolleret forsøg (RCT). 2a Systematisk review af homogene kohortestudier.
 • 2b – Kontrollerede og ikke-randomiserede studier, nedklassifiserede RCT af dårlig metode kvalitet og kohortestudier.
 • 3  – Case-kontrol undersøgelse og deskriptiv undersøgelse.
 • 4 –  Delphi-panelet.
 • √ –  Ekspertvurdering fra arbejdsgruppens 3 medlemmer.
 • 4 –  Delphi-panelet – vurderet af arbejdsgruppens 3 medlemmer som central anbefaling.
 • √ – Ekspertvurdering fra arbejdsgruppens 3 medlemmer – vurderet som central anbefaling.                                                         

Erfaringsbaseret styrke.

 • % – Procentangivelse af hvor mange fysioterapeuter i Delphi-panelet som har vurderet, at anbefalingen har stor/vigtig betydning. Alle anbefalinger >60% er medtaget.
 • ? – Ukendt styrke.

I andre kapitler end Træning og Anden behandling end træning er anvendt følgende:

 • K – Konsensus eller anbefalinger fra andre kliniske retningslinjer eller kilder.

Eks. på anbefaling:

K – Det anbefales at tage i betragtning, at regelmæssig rygtræning mindsker risikoen for progression i funktionsnedsættelse (100%)