Samlet resultat af litteratursøgning fra 1/1-2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Samlet resultat af litteratursøgning fra 1.1.2016

Søgeprotokol fra 2016 og frem.

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2016

Antal hits

2017

Antal hits

2018

Antal hits

2019

Antal
hits

2020-
2023

Medline/Pubmed

1214

 12971383 1498 5314

Cochrane

60

146 102 149 955

CINAHL

289

 274 290 280 1046

EMBASE

2389

 24172550 25988539 

PEDro

6

 54 3 23

Inkluderede

19

 1726 8 42

Her af træning

6

 23* 0 12

Her af træning i kombination med anden behandling

?

?3 0 5

Her af anden behandling

0

 21* 1 2

Her af undervisning

0

 2 0 0

* Et studie indeholder både to grupper med kuldetrerapi og en gruppe med træning

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser

 

Søgestrategier og Dokumentationsark

Database: Medline/Pubmed

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 25. februar 20183. januar 2019, 8. januar 2020 og 2. januar 2023

Søge nr.

Søgeord

Hits

2016

Hits

2017

Hits

2018

Hits

2019

Hits
2020-
2023

1.

Spondylarthropathies [MeSH Terms]

20765

21765

22509

23407

27.495

2.

Ankylosing spondylitis [Title/Abstract]

11399

12178

12830

12923

16.199

3.

Spondyloarthritis [Title/Abstract]

2339

2867

3287

3348

5952

4.

OR 1.- 3.

24637

26144

27376

27597

34655

5.

LIMIT 1. jan. – 31. dec.

1214

1297

1383

1498

1688

 

Database: Cochrane

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 25. februar 20183. februar 2019, 8. januar 2020 og 3. januar 2023

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

 

 Hits
2019

Hits
2020-
2023

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

996

1331

1470

1885

2578

2.

Spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

306

424

498

653

1222

3.

1. OR 2.

1081

1441

1626

1997

2986

4.

LIMIT 1. jan. – 31. dec.

60

146

102

149

283

 

Database: CINAHL

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 3. januar 2017, 25. februar 2018, 14. februar 2019,  8. januar 2029 og 2. januar 2023.

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

Hits
2019

Hits
2020-
2023

1.

Spondylarthritis [MH]

749

848

90112581605

2.

Ankylosing spondylitis [TI]

1666

1824

1978 22082646

3.

Spondyloarthritis [TI]

634

789

876 10791610

4.

 1. OR 2. OR. 3.

2543

2859

 310335264572

5.

LIMIT 1. jan. – 31. dec.

289

146

 2803111046

  

Database: EMBASE

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 16 . januar 2017, 5. januar 2018, 15.feb. 2019,  9. januar 2020 og 5. januar 2023.

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 
2017
Hits
2018
Hits
2019
Hits
2020-
2023

1.

Ankylosing spondylitis (ti, ab, kw) or
ankylosing spondylitis (exp)

28630

3011231.57931.91640069

2.

Spondylarthritis (ti, ab, kw) or
spondylarthritis (exp)

5103

51175150 821069502

3.

Spondyloarthritis (

5603

60546840845930

4.

1. OR 2. OR 3.

34546

3635638974 39.01572483

5.

LIMIT 1. jan. – 31. dec.

2389

2448 2550 25988539

 

Database: PEDro

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 2. januar 2018, 6. januar 2019 , 9. januar 2020 og 5. januar 2023

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

Hits
2019
Hits
2020-
2023

1.

Ankylosing spondylitis, 2016

6

5

3

3

16

2.

Spondyloarthritis

0

0

1

2

10

3.

1. OR 2.

6

5

4

3

22