Opdatering

Opdatering.

Det er målet, at den kliniske retningslinje hele tiden er ajourført med den nyeste viden og evidens. Derfor vil den blive opdateret senest hvert 3. år, men det bestræbes, at den opdateres hvert år. Den erfaringsbaserede del vil blive opdateret hver 5. år, første gang i 2020.

Denne opdatering omhandler litteratur frem til 1.1.2023.