Persektiv


PERSPEKTIV OG VISION.

Vi har i diskussionsafsnittet beskrevet behovet for at samle patienter med morbus Bechterew på et begrænset antal klinikker, hvilket er forudsætningen for, at patienterne kan modtage fysioterapi og træne i et specialiseret miljø. Udfordringen består i at finde frem til de klinikker, som skal varetage opgaven, idet overenskomsten om Vederlagsfri fysioterapi og sundhedsvæsenets organisering vanskeliggør ensartet specialisering på landsplan. Det ideelle vil være, hvis privatpraktiserende fysioterapeuter lokalt kan aftale, hvilke klinikker som skal varetage behandlingen, og hvilke klinikker som frivilligt vil opgive at behandle denne patientgruppe, og i stedet loyal henvise patienterne til de specialiserede klinikker. Dette vil kun medføre et relativt lille økonomisk tab for de klinikker, som frivilligt opgiver at behandle denne patientgruppe, da disse klinikker typisk kun vil have 1-2 patienter. Nogle klinikker vil allerede have ekspertise, medens andre først skal opbygge eller udvide den. I den sammenhæng er det vigtigt, at fysioterapeuterne som byder ind på at varetage behandlingen, ønsker at afsætte ressourcer til at specialisere sig.

De specialiserede klinikker vil sandsynligvis modtage flere direkte henvisninger, når praktiserende læger og reumatologer, får kendskab til eksistensen af specialiserede klinikker i området. Optaget af patienter med morbus Bechterew vil også kunne suppleres med patienter med aksial spondyloartrit, som det ligeledes er relevant at behandle i samme specialiserede regi. I større byer er det muligt at samle langt flere patienter – måske 50 pr. klinik – uden at dette går særligt ud over patientens transporttid. Her vil der i højere grad kunne tilbydes holdtræning på forskellige tidspunkter eller differentieret holdtræning afhængig af sygdommens sværhedsgrad.

Specialiserede klinikker får desuden mulighed for at udvikle et mere systematisk og intensivt samarbejde med privatpraktiserende reumatologer og reumatologiske specialafdelinger på hospitalerne. Et struktureret fysioterapeutisk “behandlingslandskab” vil muligvis resultere i et øget samspil mellem læge og fysioterapeut. Måske kan dette samspil føre til, at fysioterapeuter med fordel kan registrere dele af sin undersøgelse i den fælles reumatologiske database DANBIO. Fysioterapeuternes data kan bl.a. være med til at belyse sygdomsudviklingen hos den patientgruppe, som ikke regelmæssigt eller aldrig har kontakt med en reumatolog. Endvidere vil det være en fordel, hvis fysioterapeuten direkte kan se lægens registreringer om patientens medicin og blodprøver m.m.

Kommunerne kan i henhold til overenskomsten selv vælge at tilbyde behandling eller lave aftaler med udvalgte klinikker. Der vil kunne argumenteres for, at kommuner og regioner opnår økonomiske og sundhedsmæssige fordele ved at patienterne modtager optimal behandling på specialiserede klinikker. I Sønderjylland tilbyder eksempelvis flere kommuner i fællesskab patienter med morbus Bechterew at deltage i træning på store hold i specialiseret regi, idet patienterne kan deltage i ugentlig holdtræning på Gigthospitalet i Gråsten.

Arbejdsgruppen, har som en start, tænkt sig at benytte Gigtforeningen for Morbus Bechterews hjemmeside til registrering af klinikker, som er interesserede i sygdommen og allerede behandler flere patienter med morbus Bechterew. Ud over navn, adresse og tlf.nr., tænkes det at oplyse om hvor mange patienter med morbus Bechterew, som er i behandling på klinikken, om der er Bechterewhold og om træningsfaciliteter, samt om der kan tilbydes varmtvandstræning. Fordelen ved denne registrering vil være, at patienter har et reelt valg for at finde en fysioterapeut, som har erfaring og ekspertise i behandling af morbus Bechterew. Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew har jævnligt henvendelser fra nydiagnosticerede patienter, som spørger om foreningen kan henvise til en kompetent fysioterapeut.

Der er store gevinster i at opbygge specialiserede klinikker med et stort patientklientel, da det ikke alene vil højne den faglige standard, men også vil kunne danne grundlag for en faglig udvikling ved netværksdannelse mellem de specialiserede klinikker og mellem de specialiserede klinikker og reumatologiske afdelinger.

For at fremme udviklingen med at opbygge specialklinikker for morbus Bechterew har Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew udnævnt en Fokusklinik for morbus Bechterew i hver kommune og flere i de store kommuner. Endvidere er der oprettet hjemmesiden www.bechterew-klinikguide.dk, hvor patienter, læger og fysioterapeuter kan finde oplysninger om Fokusklinikker i alle landets kommuner.

Endvidere er det arbejdsgruppens vision at få egen hjemmeside for de kliniske retningslinjer. Oprettelse af en hjemmeside med en detaljeret opbygning i overensstemmelse med indholdsfortegnelsen vil gøre det lettere for fysioterapeuter at finde rundt i den kliniske retningslinje. Desuden vil det være mindre vanskeligt at opdatere en hjemmeside end at opdatere i en PDF-fil. Endelig kan hjemmesiden være et naturligt sted for udveksling af erfaringer mellem fysioterapeuter, og der er mulighed for løbende at bringe nyheder om f.eks. nye træningsstudier.

Hjemmesiden er oprettet i 2016, og vi håber, at den vil være til stor nytte i det daglige kliniske arbejde med patienter med morbus Bechterew.