Graviditet og fødsel

Graviditet og fødsel.

Et svensk case-kontrol studie med 388 fødsler hos kvinder med morbus Bechterew identificeret i Swedish National Patient Register and Medical Birth Register og 1082 fødsler hos en matched kontrolgruppe fandt, at 16,5% af kvinderne med morbus Bechterew fik akut kejsersnit og 9,8% fik elektivt kejsersnit. De tilsvarende tal for kontrolgruppen var 6,5% og 6,9%, hvilket giver en øget risiko (OR) på 3,0 for akut kejsersnit og 1,7 for elektivt kejsersnit hos kvinder med morbus Bechterew. Endvidere fødte kvinder med morbus Bechterew i 9,0% for tidligt mod 4,9% hos kontrolgruppe, hvilket giver en øget risiko for tidlig fødsel hos kvinder med morbus Bechterew på 1,9 (OR). Desuden havde 3,1% af børnene lav fødselsvægt hos kvinder med morbus Bechterew sammenlignet med 1,5% hos kontrolgruppen, hvilket giver en øget risiko på 2,1 (OR). Ved justering for rygevaner, alder, uddannelsesniveau, antal fødsler og udelukkelse af kvinder med andre sygdomme bliver risikoen på samme niveau for kvinder med morbus Bechterew og kontrolgruppen. Kvinder, som får en form for antiinflammatorisk medicin, har tendens til større risiko for at få kejsersnit og få børn med lav fødselsvægt end kvinder, som ikke får antiinflammatorisk medicin. (Jakobsson 16).

Et prospektivt studie fra Schweiz viste, at 25% af gravide blandt 64 kvinder med aksial SpA fik opblussen i sygdomsaktiviteten med stigning i CRP under graviditeten. Alle kvinderne havde ophørt med TNFα-behandling tidligt i graviditeten, og genoptagelse af TNFα-behandling havde kun en lille effekt (Brandt 2017).

Et norsk studie med data fra REvNatus (landsdækkende norsk register som følger kvinder med en inflammatorisk gigtsygdom fra planlægning af graviditet og til 1 år efter fødslen) i perioden jan. 2006 til nov. 2016 med 166 kvinder (179 graviditeter) med aksial spondyloartrit viser, at sygdomsaktivitet stort set er lav og på et stabilt niveau gennem hele graviditeten. Dog er sygdomsaktivitet og smerter lidt forhøjet i 2. trimester, og fysisk funktionsevne mest nedsat i 3. semester (Ursin 18).