Implementering


Implementering.

De national kliniske retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.

Denne kliniske retningslinje er ligeledes baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis og har det samme formål som de nationale kliniske retningslinjer. Retningslinjen skal ses som en hjælp for fysioterapeuten til at kunne træffe de bedste valg i den kliniske praksis og være i stand til at udføre den optimale fysioterapi til patienter med morbus Bechterew.

Det er vores forventning, at Dansk Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk Reumatologisk Selskab, Gigtforeningen og Foreningen for Rygsøjlegigt og morbus Bechterew vil være med til at udbrede kendskabet til denne retningslinje og være med til at understøtte implementeringen.

Praktiserende fysioterapeuter.
Arbejdsgruppen opfordrede til, at de praktiserende fysioterapeuter drøfter, hvordan disse anbefalinger bedst implementeres bland praktiserende fysioterapeuter.

Kommunen.
Kommunen har det samlede ansvar for genoptræning og rehabilitering efter udskrivning. Kommunerne har ansvar for at tilbyde genoptræning og rehabilitering, når der foreligger en genoptræningsplan. Kommunerne har også finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, der gives efter lægehenvisning, men som for det meste forgår i praksissektoren. Autoriserede sundhedspersoner er forpligtet til at vise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke og har selv ansvar for, at følge gældende faglige anbefalinger og retningslinjer. Derfor opfordres kommunen til at benytte muligheden for at indkalde praktiserende fysioterapeuter til tværfaglige konferencer i de konkrete patientforløb med det formål at sikre optimale koordinerede patientforløb.