Ordliste

Ordliste.

Absolut effekt: Forskellen i effekt mellem to grupper.

Aksiale skelet: Består af bækken, columna og thorax (brystkasse).

Aksial spondyloartrit: Rygsøjlegigt.

ASAS: Assessment of SpondyloArthritis international Society.

ASQoL: Ankylosing spondylitis quality of life (0-18; 0=bedst).

BASDAI: Bath Ankylosing Spondilitis Disease Activity Index (0-10; 0=bedst).

BASFI: Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (0-10, 0=bedst).

BASMI: Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (0-10; 0=bedst).

Bech depressionsskala: 21 emotionelle udsagn, som kan scores 0-3 (0-63; 0=bedst).

Borgs anstrengelsesskala: Kaldes også “Ratings of Perceived Exertion” (6-20; 6=anstrengelse i hvile og
20=anstrengelse kan ikke opleves hårdere).

CI: Confidence Interval (konfidensinterval) og oftest anvendes intervallet,
hvor 95% af resultaterne findes.
C-reaktiv Protein (CRP) : En markør til at måle størrelse af betændelse (infektion/inflammation).

Delphi-panelet: En gruppe på 11/12 fysioterapeuter med erfaringsbaseret ekspertise i morbus Bechterew.

Effect size: General måde at vurdere effektstørrelse (se Materiale og metode), og
effect size < 0,2 (ingen effekt), ≥ 0,2 (lille effekt), ≥ 0,5 (moderat effekt), ≥ 0,8 (god effekt).

Enthese: Anatomisk struktur hvor sene, ligament m.m. indlejres i knoglen.

Hazard ratio: En sammenligning mellem forekomsten af et fænomen i to grupper, f.eks. angiver
hazard ration på 1,6, at et fænomen (f.eks. død) forekommer 1,6 hyppigere i gruppe 1
ift. gruppe 2.

ift.: i forhold til.

iht.: i henhold til.

Iritis: Regnbuehindebetændelse.

Klinisk relevant effekt: Når relativ forskel i effekt mellem grupperne er på mere end 15%.

mht.: med hensyn til.

Modificeret Schobers test: Mål for graden af fleksion i lumbalcolumna. Måles på samme måde som Schobers test,
dog ud fra en markering på 15 cm, hvor den inferiore markering er 5 cm under linjen
fra højre til venstre spina iliaca post. sup.

NSAIDs: Non-Steroid Anti-Inflammatoriske Droger.

NRS: Numerisk RankSkala, f.eks. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

Odds-ratio: Odds-ratio (OR) kan anvendes som mål for hvor hyppigt en hændelse forekommer i
en gruppe ift. en anden gruppe.

Patient Specific Functional Scale (PSFS): Specifikt patientoplevet funktionsproblem, f.eks. problem med at løbe. Måles på
VAS/NR (0-10; 0=intet problem, 10=ikke i stand til at udføre).

Relativ forskel i effekt: Procentangivelse af absolut effekt divideret med resultaterne ved baseline og vægtet for
antal patienter i de to grupper.

Rygsøjlegigt: Aksial spondyloartrit. Benævnes også som hvirvelsøjlegigt.

Schobers test: Mål for fleksionsevnen i lumbalcolumna. Måles som forøgelsen ved maksimal fleksion
af en 10 cm markering på lumbalcolumna fra opretstående stilling. Inferiore markering
er ved en linje fra højre til venstre spina iliaca post. sup.

6 min. gangtest: Hvor langt man kan gå på 6 min.

SpA: SpondyloArtrit.

Specifik træning: Træning med potentiale til at forbedre et specifikt effektmål.

Spondyloartrit: Fællesbetegnelse for morbus Bechterew, psoriasis artrit, enteropatisk artrit
(inflammatorisk tarmsygdom), reaktiv artrit efter en infektion og uspecifik SpA
(symptomer på SpA uden at kunne rubriceres under de fire førnævnte sygdomme).

Syndesmofyt: Forkalning som sidder i de yderste fibere af annulus fibrosus og har en lodret
orientering, modsat den oftest vandrette orientering af degenerative forkalkninger,
som kaldes osteofytter.

Uspecifik træning: Træningen med intet/ukendt potentiale til at forbedre et specifikt effektmål.

Uveitis: Fællesbetegnelse for betændelse i regnbuehinden (anterior uveitis) og årehinden
(posterior uveitis).

VAS: Visuel Analog Skala, 0 _____10 cm_____ 10 (0-10; 0=bedst).

VO2peak: Højeste opnåede iltoptagelse under maksimal eller submaksimal konditest.
Opfattes oftest som synonym til VO2max, der imidlertid er den maksimale mulige
iltoptagelse, som ikke kan stige yderligere selv om træningsintensiteten øges.