Formål, mål og delmål

Formål.

At udarbejde en dansk detaljeret klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med rygsøjlegigt og med fokus på morbus Bechterew.


Mål.

At fysioterapeuter i Danmark har samme mulighed for at udføre den bedst mulige behandling til patienter med rygsøjlegigt/morbus Bechterew i overensstemmelse med den nyeste evidens og den bedste praksis på området i Danmark. Endvidere at den kliniske retningslinje omhandler alle aspekter af sygdommen, så fysioterapeuter kan finde svar på de fleste problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med behandling og kontakt med patienter med rygsøjlegigt/morbus Bechterew.


Delmål.

At give den praktiserende fysioterapeut et redskab til at vælge den rette behandlingsindsats og -strategi til patienter med rygsøjlegigt for at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom gennem konditions- og styrketræning i sufficiente doser og monitorering af kondition og muskelstyrke. Endvidere for bedst muligt at kunne bevare bevægeligheden og funktionsevnen hos patientgruppen med morbus Bechterew.