Inddeling

Inddeling.

Den kliniske retningslinje inddeles i 3 overordnede dele med underpunkter:

Før behandling.
1. Organisering af behandlingen
2. Anamnese
3. Undersøgelse
4. Mål og plan med behandlingen
5. Klassifikation af patienter
6. Prognostiske forhold
 
Behandling.
1.  Overvejelser i forbindelse med træning
2.  Træning
3.  Træningsinstruktion, -dosis og –justering
4. Anden fysioterapi end træning
5. Undervisning
 
Efter behandling.
1. Måling af effekt og monitorering
2. Evaluering af patientforløbet
 

Retningslinjen er udarbejdet på baggrund af litteratursøgning og på baggrund af kliniske erfaringer fra en ekspertgruppe af fysioterapeuter med erfaring og ekspertise i undersøgelse og behandling af morbus Bechterew.