BASDAI


Skema: BASDAI

Vurdering af patientoplevet sygdomsaktivitet.