Resultat af litteratursøgning om prognose og undersøgelse m.m.

Resultat af litteratursøgning om prognose og undersøgelse m.m.

Søgeprotokol 2014-2015: I. og II. del

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2014 + 2015

Medline/Pubmed

2324

647

Cochrane

169

64

CINAHL

143

58

EMBASE

509

944

PEDro

66

13

Inkluderede

36

12

 

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.

Søgestrategier og Dokumentationsark:

Database: Medline/Pubmed
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 18. januar 2016 

Søge nummer

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms]

11585

630

2.

Ankylosing spondylitis [Title/Abstract]

1387

3.

Axial spondyloarthritis [Title/Abstract]

276

4.

OR 1. – 3.

1591

5.

Recommendation*  [Title/Abstract]

146862

29872

6.

Anamnesis [Title/Abstract]

4008

351

7.

Medical history taking [MeSH Terms]

17941

712

8.

Physical examination [MeSH Terms]

1033930

68504

9.

Prognosis [MeSH Terms]

1057028

119948

10.

Predict* [Title/Abstract]

190066

11.

Monitoring [Title/Abstract]

306833

54017

12.

Outcome assessment [MeSH Terms]

671684

87360

13.

Measure* [Title/Abstract]

2238032

327271

14.

Pain measurement [MeSH Terms ]

58648

5830

15.

Disability evaluation [MeSH Terms]

38471

3156

16.

Outcome and process assessment [MeSH Terms]

694028

88534

17.

Patient care [Title/Abstract]

38534

6969

18.

OR 5. – 17.

4281489

651499

19.

4. AND 18.

2434

647

 

Database: Cochrane
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 20. januar 2016 
Søge nr.
Søgeord
Hits
2014
2015

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

647

134

2.

Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

 

47

3.

1. OR 2.

 

140

4.

Recommendation [title, abstract, keyword]

7119

1303

5.

Anamnesis [title, abstract, keyword]

166

38

6.

Medical history taking [title, abstract, keyword]

589

81

7.

Physical examination [title, abstract, keyword]

3745

581

8.

Prognosis [title, abstract, keyword]

15784

1733

9.

Predict* [title, abstract, keyword]

 

6620

10.

Monitoring [title, abstract, keyword]

34890

4629

11.

Outcome assessment [title, abstract, keyword]

39592

12537

12.

Measurement [title, abstract, keyword]

60173

5206

13.

Pain measurement [title, abstract, keyword]

17984

951

14.

Disability evaluation [title, abstract, keyword]

3512

339

15.

Outcome and process assessment [title, abstract, keyword]

3794

741

16.

Patient care [title, abstract, keyword]

57443

10028

17.

Episode of care [title, abstract, keyword]

229

378

18.

OR 4. – 17.

127145

31659

19.

3. AND 18.

169

64

 

Database: CINAHL
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 21. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MH]

1038

310

2

Ankylosing spondylitis [Ti]

 

345

3.

Axial spondyloarthritis [TI]

 

90

4.

1. OR 2.

 

523

5.

Recommendation [TI]

707

247

6.

Anamnesis [TI], 14/15 [AB]

4

29

7.

Medical history taking [TI], 14/15 [AB]

9

16

8.

Physical examination [MW]

14751

2298

9.

Prognosis [MW]

32657

11230

10.

Monitoring [TI]

10029

3205

11.

Outcome assessment [MW]

16883

4339

12.

Measures [AB]

142068

27733

13.

Pain measurement [TI], 14/15 [AB]

145

143

14.

Disability evaluation [MW]

6777

1302

15.

Process assessment

308

667

16.

Patient care, 14/15 [MW]

33843

13460

17.

OR 5. – 16.

248422

61876

18.

4. AND 17.

143

58

 

Database: EMBASE
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 19. januar 2016 

Søge nummer

Søgeord

Hits

til 2014

2014

2015

1.

ankylosing spondylitis/di [Diagnosis]

2613

3960

2.

Axial spondyloarthritis

 

722

3.

1. OR 2.

 

4187

4.

Anamnesis.mp.

113691

3559

5.

practice guideline.mp or practice guideline/

231121

39061

6.

Medical history taking.mp

167069

49

7.

Physical examination.mp

147561

26020

9.

prognosis.mp

571087

99368

10.

Predict*.mp or prediction/

266522

11.

patient monitoring.mp or monitoring/

68720

30671

12.

Outcome assessment.mp.

233854

84002

13.

Measurement.mp.

582127

85420

14.

Disability evaluation.mp.

973

150

15.

(Outcome and process assessment).mp

423

111

16.

Patient care.mp.

243195

33379

17.

OR 4. – 16.

2062225

570505

18.

3. AND 17.

509

944

 

Database: PEDro
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 19. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis

66

13

2.

Axial spondyloarthritis

3

3.

 

66

13

 

 Søgeresultat fra før 2014:

Litteratursøgning prognose, undersøgelse m.m.