Anamnese

Skema: Anamnese

 

Der er udformet 77 anbefalinger, heraf 7 ekspert-anbefalinger. Anamnesen har primært til formål, at få oplysning om, hvordan patienten oplever sygdommen på egen krop, hvordan det påvirker ham/hende psykisk, og hvordan det påvirker hele den pågældendes livssituation. Anamnesen skal sammen med undersøgelsen og de lægelige oplysninger danne grundlag for en målrettet fysioterapeutisk behandlingsindsats.

Anamnesen bør indeholde nødvendige baggrundsoplysninger om patienten mht. sociodemografi, rygning, konkurrerende sygdomme, medicin, motionsvaner og sygdomsforløb. Endvidere bør anamnesen indeholde grundlæggende oplysninger om patientens aktuelle symptomer og smerter, sygdommens indvirkning på patientens fysiske, psykiske og sociale liv, samt oplysninger om patientens kendskab til sygdommen, handlekompetencer og forventniSpørgsmålet om træthed, som indgår i BASDAI.nger til fremtiden.