Træthed

En irsk spørgeskemaundersøgelse med 50 personer med morbus Bechterew viste, at oplevelse af høj intensitet i træthed (≥ 5 BASFI-træthed) var forbundet med reduceret beskæftigelse og nedsat aktivitetsniveau i fritiden sammenlignet med personer med lav intensitet i træthed (≤ 4 BASFI-træthed) (Connolly 2019).