Resultat af litteratursøgning om hjertekarsygdomme

Resultat af litteratursøgning om hjertekarsygdomme

Søgeprotokol 2014-2015: Hjertekarsygdom.

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2014 + 2015

Medline/Pubmed

90

Cochrane

7

CINAHL

8

EMBASE

234

PEDro

13

Inkluderede

7

 

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.

 

Søgestrategier og Dokumentationsark:

Database: Medline/Pubmed
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 29. Januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms]

11833

637

2.

Ankylosing spondylitis  [Title/ABstract]

6382

1387

3.

Axial spondyloarthritis [Title/ABstract]

 

274

4.

OR 1. – 3.

12382

1591

5.

cardiovascular diseases [MeSH Terms]

 

112172

6.

cardiovascular diseases [Title/ABstract]

 

6710

7.

Mortality [MeSH Terms]

 

23116

8.

Mortality[Title/ABstract]

 

84063

9.

Cardiorespiratory fitness [Title/ABstract]

 

778

10.

OR 5. – 9.

 

197804

11.

4. AND 10.

 

90

 

Database: Cochrane
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 29. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

 

134

2.

Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

 

47

3.

1. OR 2.

 

140

4.

cardiovascular diseases [title, abstract, keyword]

 

2922

5.

Mortality [title, abstract, keyword]

 

5050

6.

Cardiorespiratory fitness [title, abstract, keyword]

 

134

7.

OR 4. – 6.

 

7307

8.

3. AND 7.

 

7

 

Database: CINAHL
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 29. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MH]

1077

311

2.

Ankylosing spondylitis [Ti]

700

345

3.

Axial spondyloarthritis [Ti]

 

90

4.

OR 1. – 3.

1148

523

5.

cardiovascular diseases [MH]

 

4798

6.

cardiovascular diseases [Ti]

 

195

7.

Mortality [MH]

 

2593

8.

Mortality [Ti]

 

6154

9.

Cardiorespiratory fitness [Ti]

 

145

10.

OR 5. – 9.

 

12162

11.

4. AND 10.

 

8

 

Database: EMBASE
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 8. Februar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/

22209

3960

2.

Axial spondyloarthritis.mp

 

722

3.

1. OR 2.

 

4187

4.

cardiovascular diseases.mp or cardiovascular diseases/

 

37578

5.

mortality.mp or mortality or cardiovascular mortality/

 

167672

6.

cardiorespiratory fitness.mp or cardiorespiratory/

 

1074

7.

OR 4. – 6.

 

127471

8.

3. AND 7.

591

234

 

Database: PEDro
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 19. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis

66

13

2.

Axial spondyloarthritis

3

3.

 

66

13

 

Søgeresultat fra før 2014: 

Litteratur er fundet under søgningen til Del I og II

P3. Litteratursøgning, Træning