Resultat af litteratursøgning om træning

Resultat af litteratursøgning om træning

Søgeprotokol for 2014-2015: Træning

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2014 + 2015

Medline/Pubmed

475

62

Cochrane

116

27

CINAHL

65

8

EMBASE

1098

213

PEDro

66

13

Inkluderede

36

5

I alt inkluderede

39*

5

*Der udover er 3 studier inkluderet fra søgning om ANDEN BEHANDLING END TRÆNING.

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser

Søgestrategier og dokumentationsark:

Database: Medline/Pubmed
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 18. Januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms]

11623

630

2.

Ankylosing spondylitis [Title/Abstract]

6233

1387

3.

Axial spondyloarthritis [Title/Abstract]

 

276

4.

OR 1.- 3.

12164

1591

5.

Exercise [MeSH Terms]

115556

13250

6.

Exercise* [Title/Abstract]

83187

28843

7.

Therapy, exercise [MeSH Terms]

29302

3933

8.

Locomotion [MeSH Terms]

137437

16260

9.

Leisure activities [MeSH Terms]

160600

15115

10.

Sports [Title/Abstract]

28379

5734

11.

Hydrotherapy [MeSH Terms]

17115

531

12.

Hydrotherapy [Title/Abstract]

426

88

13.

Rehabilitation [MeSH Terms]

146190

11499

14.

Rehabilitation [Title/Abstract]

45282

17715

15.

OR 5. – 14.

532794

78245

16.

4. AND 15.

475

62

 

Database: Cochrane
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 20. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

659

134

2.

Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

 

47

3.

1. OR 2.

 

52

4.

Physical Therapy Modalities [title, abstract, keyword]

4468

222

5.

Physiotherapy [title, abstract, keyword]

5622

728

6.

Physical therapy [title, abstract, keyword]

24627

2867

7.

Exercise* [title, abstract, keyword]

45078

5135

8.

therapy, exercise [title, abstract, keyword]

23129

2252

9.

Locomotion [title, abstract, keyword]

388

85

10.

Leisure activities [title, abstract, keyword]

855

125

11.

Sports [title, abstract, keyword]

11075

421

12.

Hydrotherapy [title, abstract, keyword]

326

30

13.

Rehabilitation [title, abstract, keyword]

28588

2425

14.

OR 4. – 13.

65919

8999

15.

3.    AND 14.

116

27

 

Database: CINAHL
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 21. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

MH Spondylitis, ankylosing

1044

310

2.

TI Ankylosing spondylitis

675

345

3.

TI Axial spondyloarthritis

 

90

4.

OR 1. – 3.

1109

523

5.

MH exercise

22164

3999

6.

TI exercise 

20663

5271

7.

MH therapeutic exercise

11390

1917

8.

MH group exercise 

298

188

9.

TI water exercises

11

6

10.

MH hydrotherapy

839

120

11.

TI hydrotherapy

150

20

12.

MH sports

4080

680

13.

MH rehabilitation

10164

1257

14.

OR 5. – 13.

57593

11066

15.

4. AND 14.

65

8

 

Database: EMBASE
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: . januar 2016 

Søge

nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/

21163

3960

2.

Axial spoldyloarthritis.mp

 

722

3.

1. OR 2.

 

4187

4.

physiotherapy.mp. or physiotherapy/

59390

11046

5.

physical therapy.m_titl.

3927

582

6.

breathing exercise/ or isotonic exercise/ or treadmill exercise/ or static exercise/ or exercise/ or leg exercise/ or aerobic exercise/ or dynamic exercise/ or muscle exercise/ or stretching exercise/ or exercise.mp. or aquatic exercise/ or closed kinetic chain exercise/ or isometric exercise/ or anaerobic exercise/ or open kinetic chain exercise/ or isokinetic exercise/ or arm exercise/

321728

47694

7.

“exercise*”.m_titl.

98925

12996

8.

strecthing.mp or muscle stretching/

6

324

9.

hydrotherapy.mp. or hydrotherapy/

3718

279

10.

sports.mp. or sport/

74329

8616

11.

Rehabilitation.mp or rehabilitation/ or rehabilitation medicine/

1376

13634

12.

OR 4. – 11.

433323

73736

13.

3. AND 12.

1098

213

 

Database: PEDro
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 19. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis

66

13

2.

Axial spondyloarthritis

3

3.

 

66

13

 

 Søgeresultat fra før 2014:

Litteratursøgning træning