Høring

Høring.

1. version af retningslinjen har været sendt til høring hos relevante faglige organisationer/selskaber og patientforeninger.

1.       Dansk Selskab for Fysioterapi

2.       Dansk Reumatologisk Selskab (ikke fået respons)

3.       Gigtforeningen