Atlanto-aksial subluksation

Atlantoaksial subluksation.

Anatomien af atlas (C1) og axis (C2) er speciel og unik for columna. Over 50% af rotationen i cervikalcolumna foregår mellem C1 (atlas) og C2 (axis). For at denne fleksibilitet kan forgå er ledforbindelsen mellem atlas og axis mindre ossøs stabil og helt uden stabiliserende diskusforbindelse mellem de to hvirvler. Vægten bæres ikke af corpus vertebrae og diskus; men hovedets vægt bæres af atlas to laterale led, som igen overfører vægten til axis to laterale led, hvorfra vægten primært fordeles til diskus mellem axis og C3 og videre ned gennem alle columnas corpora og diski. Stabilitet mod anterior forskydning af atlas ift. axis skyldes primær ligamentum transversum, som løber rundt om dens, og holder denne på plads ind mod atlas anteriore arcus. Ligamentet er markeret med pilen.

Vedvarende inflammation i og omkring ligamentum transversus kan gøre ligamentet løst og slapt, så dens ikke længere kan holdes på plads ind mod atlas, når hovedet flekteres. Dens vandrer bagud, og der opstår en anterior atlantoaksial subluksation.

Tilstanden er relativ sjælden ved morbus Bechterew, men relativ hyppig ved rheumatoid artrit.

Den anteriore afstand mellem dens og arcus anterior på atlas skal normalt være ≤3 mm. Ved ca. 10 mm anterior subluksation er der fare for at dens kan trykke på medulla. Dette er dog et indirekte mål, da medulla ligger mellem dens og arcus posterior på atlas. Der er fare for, at der opstår tryk på medulla ved en afstand på 14 mm mellem dens og arcus posterior.

Som det ses på nedenstående røntgenbillede opstår anterior atlantoaksial subluksation kun ved fleksion af hovedet. Derfor kan subluksationen kun konstateres ved en funktionsoptagelse af hovedet i fleksion. MR-scanning er også påkrævet ved alvorlig subluksation.

Tryk på medulla kræver en redresserende og stabiliserende operation evt. med fjernelse af dens.

Symptomer.

Symptomatisk atlantoaksial subluksation er relativ sjælden ved morbus Bechterew. Nakkesmerter lokaliseret til den cranio-cervikale overgang er det hyppigste symptom, og ofte forbundet med nakkehovedpine. Andre symptomer kan være ansigtssmerter og øresmerter. Patienter kan nogle gange føle, at hovedet falder forover ved cervikal fleksion og mærke et ”klunk”. Alvorlig løshed med neurologiske manifestationer er meget sjældent, men man skal være opmærksom på, om der opstår neurologiske symptomer i form af spasticitet i ekstremiteterne, hyperrefleksi, gangforstyrrelser, Babinskis tegn, tarm/blære forstyrrelser eller kortvarige tab af muskeltonus og/eller bevidsthed.

Træning.

Ved kendt atlantoaksial subluksation bør forcerede fleksionsøvelser i cervikalcolumna undgås, og der bør ikke udføres bækkenløft, da cercikalcolumna passivt presses i fleksion.

Supplerende litteratur.

Lee J, Seunghun LEE, So-Young Bang et al. Prevalence and Risk Factors of Anterior Atlantoaxial Subluksation in Ankylosing Spondylitis. J Rheumatol 2012;39:2321–26.
Yang SY, Passias PG, Boniello AJ et al. A Review of the Diagnosis and Treatment of
Atlantoaxial Dislocations. Global Spine J 2014;4:197–210.
Wasserman BR, Moskovich R, Razi AE. Rheumatoid Arthritis of the Cervical Spine
Clinical Considerations. Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases 2011;69(2):136-148.