Resultat af litteratursøgning om undervisning

Resultat af litteratursøgning om undervisning

Søgeprotokol 2014-2015: Undervisning.

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2014 + 2015

Medline/Pubmed

168

41

Cochrane

25

3

CINAHL

7

4

EMBASE

591

151

PEDro

9

13

Inkluderede

3

0

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.

Søgestrategier og dokumentationsark:

Database: Medline/Pubmed
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 18. Januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms]

11833

630

2.

Ankylosing spondylitis  [Title/ABstract]

6382

1387

3.

Axial spondyloarthritis [Title/ABstract]

 

276

4.

OR 1. – 3.

12382

1591

5.

Education* [Title/Abstract]

358575

57757

6.

Patient education [MeSH Terms]

70351

3763

7.

Health promotion [MeSH Terms]

54654

5350

8.

Instruction [MeSH Terms]

67368

3619

9.

Counseling [MeSH Terms]

33127

2237

10.

Self-care [MeSH Terms]

39952

3499

11.

OR 5. – 10.

550100

70298

12.

4. AND 11.

168

41

 

Database: Cochrane
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 20. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

659

134

2.

Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

 

47

3.

1. OR 2.

 

140

4.

Education* [title, abstract, keyword]

41854

4043

5.

Patient education [title, abstract, keyword]

20237

1945

6.

Health promotion [title, abstract, keyword]

6860

706

7.

Instruction [title, abstract, keyword]

7632

593

8.

Counseling [title, abstract, keyword]

11233

1235

9.

Self-care [title, abstract, keyword]

4490

686

10.

OR 4. – 9.

57647

6179

11.

3. AND 10.

25

3

 

Database: CINAHL
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 21. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MH]

1077

310

2.

Ankylosing spondylitis [Ti]

700

345

3.

Axial spondyloarthritis [Ti]

 

90

4.

OR 1. – 3.

1148

523

5.

Education* [Ti]

56248

9238

6.

Patient education [Ti], 14/15 [MH]

3395

5374

7.

Health promotion [Ti], 14/15 [MH]

5260

5827

8.

Instruction [Ti]

1605

267

9.

Counseling [Ti], 14/15 [MH]

4071

2609

10.

Self-care [Ti]

2821

512

11.

OR 5. – 10.

69063

22340

12.

4. AND 11.

7

4

 


Database: EMBASE
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 8. Februar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/

22209

3960

2.

Axial spondyloarthritis.mp

 

722

3.

1. OR 2.

 

4187

4.

education*.mp. or education/ or patient education/ or health education/

940010

105725

5.

health promotion.mp. or health education/ or health promotion/

148903

14119

6.

instruction.mp.

24483

2711

7.

counseling.mp or counseling/  or patient counseling/

127010

18205

8.

OR 3. – 7.

1100589

127471

9.

1. AND 6.

591

151

 

Database: PEDro
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 19. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis

66

13

2.

Axial spondyloarthritis

3

3.

 

66

13