Evaluering af forløbet

Evaluering af forløbet.

33 anbefalinger, heraf 1 ekspert-anbefaling.

Evaluering af et afsluttet behandlingsforløb eller en regelmæssig evaluering af et kontinuerligt forløb er et godt redskab for fysioterapeuten til at forbedre sin kliniske praksis. Evaluering af forløbet og en aktuel status er forudsætning for at vurdere om målet med behandlingen er nået, og kan også være med til at vise, hvor noget er gået galt, hvis målet med behandlingen ikke er opfyldt i en tilfredsstillende grad.

Evalueringen kan foregå ved samtale og interview, eller med et spørgeskema. Evaluering af forløbet – interview og Evaluering af forløbet – spørgeskema

Det anbefales at forløbet evalueres mht. opnåelse af mål og forventninger –  træningen – fysioterapeuten – patientens motivation og træningsindsats – families og arbejdes indflydelse på træningsindsatsen – sygdomsrelaterede forhold – sygdomsinformation og vejledning – behov for træningsprogram og genoptræningsplan – viden, handlemuligheder og evne til selv at varetage træningen.

Det anbefales at evaluere efter en fastlagt periode aftalt under udarbejdelse af mål og plan for behandlingen. Det kan være nødvendigt at evaluere efter behov og efter et specifikt behandlingsforløb med opstilling af et konkret kortsigtet mål.

Metode til evaluering.
4 – Evaluering kan foregå ved samtale/interview eller med spørgeskema (100%)
 
Opnåelse af mål og forventninger.
4 – Evaluere om det fælles kortsigtede mål med træningen er opnået (100%)
4 – Evaluer om det fælles langsigtede mål med træningen er opnået (100%)
4 – Evaluer patientens tilfredshed med opnåelse af mål (100%)
4 – Evaluer om patienten har haft tilstrækkelig medbestemmelse i målsætning af behandlingen (100%)
4 – Evaluere om patientens forventninger til behandling er opnået (100%)
 
Træningen.
4 – Evaluer om patientens samlede træningsindsats/-program har haft elementer af konditionstræning, bevægeøvelser og styrketræning (100%)
4 – Evaluer patientens oplevelse af tilrettelæggelse af træning/behandling (100%)
4 – Evaluer hvordan patienten har oplevet gennemførelsen af træning/behandling (100%)
4 – Evaluer om der er behov for mere variation i træningen (100%)

Fysioterapeuten.
√ – Evaluer hvordan patienten har oplevet fysioterapeutens engagement og samarbejdet med fysioterapeut (?)
 
Patientens motivation og træningsindsats.
4 – Evaluer hvordan patients motivation har været (100%)
4 – Evaluere hvordan patientens træningsindsats har været (92%)
4 – Evaluer hvor stor patientens fraværsprocent har været, og hvordan den kan bliv mindre, hvis den har været for stor (100%)
4 – Evaluer om der er ting/forhold, som kan fremme træningsindsatsen (100%)
4 – Evaluer hvor meget patienten selv har trænet (100%)
4 – Evaluer hvilke former for træning patienten selv har udført (100%
4 – Evaluer hvor fysisk aktiv patienten har været (100%)
 
Familie og arbejdes indflydelse på træningsindsatsen.
4 – Evaluer om der har været personlige og/eller familiære forhold, som har haft indflydelse på træningen (100%)
4 – Evaluer om arbejdet har haft indflydelse på træningen (100%)
 
Sygdomsrelaterede forhold.
4 – Evaluer om sygdomsaktivitet har haft indflydelse på træningen (100%)
4 – Evaluer om sygdomsaktivitet har haft indflydelse på træningen (100%)
4 – Evaluer patientens oplevelse af, om der ved forværring i sygdomsaktivitet, er blevet taget hensyn til dette i træningen (100%)
 
Sygdomsinformation og vejledning.
4 – Evaluer om patienten har været tilfreds med den sygdomsinformation han/hun har fået (100%)
4 – Evaluer om patienten har været tilfreds med den vejledning, han/hun har fået (100%)
 
Behov for træningsprogram og genoptræningsplan.
4 – Evaluer om der er behov for at udarbejde et træningsprogram til supplerende selvtræning (100%)
4 – Evaluer om der er behov for at udarbejde en genoptræningsplan (100%)
 
Viden, handlemuligheder og evne til selv at varetage træningen.
4 – Evaluere, om patienten oplever, at han/hun har tilstrækkelig viden om, hvordan han/hun tackler smerter (100%)
4 – Evaluer om patienten oplever, at han/hun har tilstrækkelig med handlemuligheder for at klare dagligdagen (100%)
 
Hvor ofte skal der evalueres?
4 – Evaluer forløbet efter en fastlagt periode aftalt under udarbejdelse af mål og plan for behandlingen (100%)
4 – Evaluer forløbet efter behov (75%)
4 – Evaluer forløbet efter et specifikt behandlingsforløb med opstilling af et konkret kortsigtet mål (100%)