Morbus Bechterew

Kort om morbus Bechterew.

Morbus Bechterew er en kronisk, inflammatorisk og progressiv stivgørende sygdom, som primært rammer sacroiliacaled, columna og thorax, men ofte også entheser (sener, ledbånd og ledkapslers indlejring i knoglen), perifere led og øjne, men kun sjældent lunger, hjerteklapper og nyrer (Sieper 11). Affektionen af det aksiale skelet forårsager en gradvis nedsættelse af bevægelighed i bækken, ryg, nakke og brystkasse. Bevægeligheden i columna påvirkes i begyndelsen af sygdomsforløbet af inflammation og senere mere af strukturelle forandringer som syndesmofytter og evt. brodannelse og ankylose mellem et eller flere bevægelsessegmenter i columna (Machado 10). Sygdommen fører til vekslende grad af stivhed i hvirvelsøjlen og nedsat fysisk funktion (Sieper 11).

To store registerstudier i 2015 fra Sverige og Canada har vist at morbus Bechterew er forbundet med en betydelig overdødelig ift. normalbefolkningen, især pga. hjertekarsygdom (Exarchou 15, Haroon15). Overdødeligheden er større hos mænd end hos kvinder (Exarchou 15, Haroon15), men kvinder med morbus Bechterew har en endnu højere dødelig ift. andre kvinder, end mænd med morbus Bechterew har ift. til andre mænd (Exarchou 15).

Epidemiologiske populationsstudier har fundet forskellig prævalens af sygdommen i Europa strækkende sig fra 0,10% til 0,49 % (Linda 13). Et registerstudie i “The Skåne Health Care Register” fandt en prævalens i Skåne på 0,12% ved lægelige kontakter i perioden 2003-2007 (Haglund 13). Den eksakte forekomst af sygdommen i Danmark er ukendt, men et studie fra 2008 fandt en prævalens på 0,1% blandt 46.331 danske tvillinger (Pedersen 08).

Morbus Bechterew debuterer i tidlig alder og sjældent efter 40 års alderen (Sieper 11). Sygdommen påvirker arbejdsevnen i negativ retning, og de fleste personer med morbus Bechterew må leve med denne negative påvirkning gennem hele livet på arbejdsmarkedet. 40% stod uden for arbejdsmarkedet i en undersøgelse fra England med 612 personer med morbus Bechterew i den arbejdsduelige alder (Healey 11). Sygdommen er også årsag til stort fravær på arbejdet, således var 16% sygemeldt i gennemsnit 9 dage inden for de seneste 3 mdr. i førnævnte undersøgelse. Endvidere er sygdommen ofte forbundet med smerter, træthed, angst og depression (Sieper 11). Livskvaliteten hos personer med morbus Bechterew er reduceret og på samme niveau som hos personer med leddegigt (Verstappen 07).

The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) anfører at hjørnestenen i den non-farmakologiske behandling er patientundervisning og regelmæssig træning (Braun 11). Træning er stadig en vigtig brik i behandling af morbus Bechterew på trods af, at biologisk behandling med TNFα -hæmmere har en dokumenteret god antiinflammatorisk effekt påvist ved MR-scanning, blodprøver (C-Reaktiv Protein) og patient rapporteret oplevelse af sygdomsaktivitet (Ciurea 13). Imidlertid er der ikke tegn på at TNFα-hæmmende behandling påvirker dannelse af syndesmofytter og brodannelse i columna (Baraliakos 14, Heijde 08). Et studie har vist, at TNFα–hæmmende medicin har bedre effekt på smerter, morgenstivhed, funktion og bevægelighed, hvis det gives i kombination med træning ift. ingen træning (Masiero11).

En mere udførlig beskrivelse af morbus Bechterew findes her: Morbus Bechterew