RELATIV FORSKEL I EFFEKT ved træning under indlæggelse

BASDAI.

Relativ forskel på ≥ 15% anses for at have en klinisk relevant effekt.

 
Behandling

Metode-

kvalitet

AntalStartSlutEffekt Absolut effektRelativ forskel i effektP-værdi
Calek 18 

Træning + 

helkrops kulde

Moderat165,43,3-2,14-1,4-26%p<0,05
Træning 165,34,5-0,75   

Link til Tubergen 2001 neden for: