Litteratursøgning

Litteratursøgning.

Der blev foretaget 4 søgninger efter studier om morbus Bechterew i MEDLINE, Cochrane Library, EMBASE, CINAHL og PEDro. 

  1. Søgning blev foretaget fra 2. april – 4. april 2014 og omhandlede emneområderne: Anamnese, undersøgelse, klassifikation, prognostiske forhold, måling af effekt og monitorering, samt evaluering af patientforløbet. Der blev søgt med ”ankylosing spondylitis” i kombination med relevante engelske ord, som skulle være dækkende for ovennævnte emneområder. Den komplette søgning i de forskellige databaser kan ses i bilag P1.
  2. Søgning blev foretaget fra 6. maj – 8. maj og omhandlede emneområdet: Anden behandling end træning. Der blev søgt med ”ankylosing spondylitis” i kombination med relevante engelske ord, som skulle være dækkende for ovennævnte emneområde. Den komplette søgning i de forskellige databaser kan ses i bilag P2.
  3. Søgning blev foretaget fra 10. – 12. maj og omhandlede fokusområdet: Træning. Der blev søgt med ”ankylosing spondylitis” i kombination med relevante engelske ord, som skulle være dækkende for ovennævnte emneområde. Den komplette søgning i de forskellige databaser kan ses i bilag P3.
  4. Søgning blev foretaget d. 30. oktober og omhandlede emneomådet: Undervisning. Der blev søgt med ”ankylosing spondylitis” i kombination med relevante engelske ord, som skulle være dækkende for ovennævnte emneområde. Den komplette søgning i de forskellige databaser kan ses i bilag P4.
  5. Der er foretaget en søgning på ”axial spondyloarthritis” med limit til d. 31.11.2013. Søgeresultatet kan ses i bilag P5.
  6. Endvidere er der søgt i Pubmed d. 11. november 2015 på ”ankylosing spondylitis” and (”mortality” or ”cardiovasculare disease”), samt på ”cardiorespiratory fitness” and (”mortality” or ”cardiovasculare disease”). Årsagen til denne søgning er, at der i løbet af 2015 var kommet to nye registerstudier, som viste en relativ stor overdødelighed ved morbus Bechterew ift. normalbefolkningen.
 Ved opdatering af Version 1. er der anvendt den samme metode, som beskrevet oven for. Imidlertid er der ikke kun søgt på ”ankylosing spondylitis”, men også på ”axial spondyloarthritis”. Der er således søgt på ”ankylosing spondylitis” OR ”axial spondyloarthrits” i kombination med relevante engelse ord, som er dækkende for de ovenfor nævnte emneområder. Der er søgt for perioden 1.1.2014 – 31.12.2015. Endvidere er der søgt specifikt på hjertekarsygdomme.
 
Ved opdatering fra og med Version 3. er der søgt i de samme databaser, men der er søgt bredt udelukkende med “Ankylosing spondylitis” or “Spondyloarthritis”, samt med “Spondylarthropathies” (Medline), “Spondylarthritis” (Cinahl og Embase fra 2019) og “Spondyloarthropathy” (Embase indtil 2019). Der er hvert år søgt for perioden 1.1.20XX – 31.12.20XX.
 

Inklusion og eksklusion.

Der er inkluderet studier med patienter, som er klassificeret som “ankylosing spondylitis” af en reumatolog, på en reumatologisk afdeling eller efter de gældende kriterier for diagnosen, som der var på det tidspunkt undersøgelserne blev foretaget. Det drejer sig om Rom kriterier fra 1961 (Kellgren 63), New York kriterier fra 1966 (Bennett 68) og de modificerede New York kriterier fra 1984 (Linden 84). Inklusionen omhandler også studier med patienter, som opfylder ASAS-kriterier for aksial spondyloartrit (Rudwaleit 09).

Studier som ikke er på dansk, svensk, norsk, engelsk og tysk er ekskluderet bortset fra interventionsstudier, hvor der er et abstract på engelsk og tabeller med information, som kan forstås.