Anamnese

Anamnese.

Der er udformet 77 anbefalinger, heraf 7 ekspert-anbefalinger. Anamnesen har primært til formål, at få oplysning om, hvordan patienten oplever sygdommen på egen krop, hvordan det påvirker ham/hende psykisk, og hvordan det påvirker hele den pågældendes livssituation. Anamnesen skal sammen med undersøgelsen og de lægelige oplysninger danne grundlag for en målrettet fysioterapeutisk behandlingsindsats.

Anamnesen bør indeholde nødvendige baggrundsoplysninger om patienten mht. sociodemografi, rygning, konkurrerende sygdomme, medicin, motionsvaner og sygdomsforløb. Endvidere bør anamnesen indeholde grundlæggende oplysninger om patientens aktuelle symptomer og smerter, sygdommens indvirkning på patientens fysiske, psykiske og sociale liv, samt oplysninger om patientens kendskab til sygdommen, handlekompetencer og forventniSpørgsmålet om træthed, som indgår i BASDAI.nger til fremtiden.

Der er udarbejdet et hjælpeskema til optagelse af anamnese, se Anamnese

Anbefaling af ”Core set for clinical record keeping” fra ASAS (Sieper 2009)

Funktion
Smerter                       
Bevægelighed   
Perifere led        
Enteser               
Stivhed               
Træthed 
Sygdomsaktivitet
 
BASFI.
De gennemsnitlige natlige rygsmerter (VAS/NRS-skala) inden for de seneste 7 dage.
De gennemsnitlige rygsmerter (VAS/NRS-skala) inden for de seneste 7 dage. 
Brystekspansion, nakke-vægafstand, cervikal rotation, modificeret Schober, sidebøjning eller BASMI. 
Antal hævede led. 
Valideret entesitis-score, f.eks MASES-, San Francisco- og Berlin-indeks. 
Gennemsnitlig varighed af morgenstivhed i ryggen inden for de seneste 7 dage. 
Spørgsmålet om træthed, som indgår i BASDAI. 
Oplevelse af sygdomsaktivitet inden for den seneste uge på VAS/NRS- Skala.    

 

Sociodemografi.

4 – Få oplysning om alder  (100%)
4 – Få oplysning om patienten er gift, samboende eller enlig (100%)
4 – Få oplysning om patienten har børn, og hvor mange og i hvilken alder (100%)
4 – Få oplysning om erhvervsstatus (100%)
√ – Få oplysning om patienten er i arbejde, i flexjob, i skånejob, er sygemeldt, på førtidspension eller på folkepension (?)
√ – Få oplysning om, hvad patienten arbejder med (?)
√ – Få oplysning om andre i familien har morbus Bechterew eller anden gigtsygdom (?)
 

Rygning og alkohol.

4 – Få oplysning om patienten ryger og hvor meget i gennemsnit om dagen (100%)
4 – Få oplysning om, hvor meget alkohol patienten drikker i gennemsnit om ugen (100%)
 

Andre sygdomme og helbredsproblemer.

4 – Få oplysning om patienten har andre autoimmune sygdomme (83%)
4 – Få oplysning om patienten lider af andre sygdomme (83%)
4 – Få oplysning om, hvordan patienten oplever sit helbred i almindelighed, og om der er problemer med lunger, hjerter eller kredsløb (100%)
4 – Få oplysning om patienten har problemer med mave og tarm (100%)
 

Sygdomsforløb.

4 – Få oplysning om alder ved debutsymptomer (100%)
4 – Få oplysning om tidspunkt for diagnose (100%)
4 – Få oplysning om patienten har haft regnbuehindebetændelse (iritis/uveitis), og hvor mange gange (92%)
4 – Få oplysning om patienten har haft hævede led i arme og/eller ben, og i hvilke led (100%)
4 – Få oplysning om patienten har haft smerter under hælene (100%)
4 – Få oplysning om patienten har haft smerter i achillessenerne (100%)
 

Aktuelle symptomer.

4 – Få oplysning om, hvilke symptomer patienten har aktuelt (100%)
 

Stivhed og morgenstivhed.

4 – Få oplysning om patienten føler stivhed i kroppen (100%)
4 – Få oplysning om patienten oplever stivhed om morgenen (100%)
K – Få oplysning om den gennemsnitlige varighed af morgenstivhed inden for den seneste uge (?)
 

Træthed.

4 – Få oplysning om patienten føler sig udhvilet om morgenen (100%)
4 – Få oplysning om patienten føler sig træt (100%)
K – Undersøg for den gennemsnitlige sværhedsgrad af træthed inden for i de seneste 7 dage (VAS/NRS) (?)
 

Sygdomsaktivitet.

√-  Patienten udfylder BASDAI som mål for sygdomsaktivitet, da BASDAI anbefales anvendt som effektmål (?)
K – Patienten vurderer sin oplevelse af sygdomsaktivitet inden for de seneste 7 dage på VAS-skala eller NRS-skala (?)
 
 

Smerteanamnese og smertens intensitet.

4 – Få oplysning om, hvor smerter er lokaliseret (?)
4 – Få oplysning om døgnrytme for smerterne (100%)
4 – Få oplysning om patienten vågner om natten pga. smerter (100%)
4 – Undersøg for den gennemsnitlige generelle smerteintensitet inden for de seneste 7 dage på VAS/NRS-skala (100%)
4 – Undersøg for den aktuelle smerteintensitet i ryggen her og nu på VAS/NRS-skala (100%)
K – Undersøg for gennemsnitlige smerteintensitet i ryggen om natten i de seneste 7 dage på VAS/NRS-skala (100%)
K – Undersøg for gennemsnitlige smerteintensitet i ryggen inden for de seneste 7 dage på VAS/NRS-skala (?)
√ – Undersøg for gennemsnitlige smerteintensitet i nakken i de seneste 7 dage på VAS/NRS-skala (100%)
√ – Undersøg for gennemsnitlige smerteintensitet uden for nakke og ryg i de seneste 7 dage på VAS/NRS-skala, da dette mål anbefales anvendt
      som effektmål (?)
 
 

Tidligere undersøgelser og behandlinger.

4 – Få oplysning om, hvilke undersøgelser patienten har fået foretaget og hvad disse undersøgelser viste (100%)
4 – Få oplysning om patienten har fået foretaget nogen operationer og hvilke (100%)
4 – Få oplysning om hvilken virkning evt. tidligere fysioterapi havde på patientens symptomer (100%)
4 – Få oplysning om patienten får eller tidligere har fået andre former for behandling end fysioterapi – hvilke og med hvilken effekt (100%)
 

Medicin og naturmedicin.

4 – Få oplysning om patienten får biologisk medicin, anden form for gigt- eller smertestillende medicin – hvilken slags og med hvilken effekt (100%)
4 – Få oplysning om patienten tager anden form for medicin, f.eks. hjertemedicin, blodtryksænkende medicin eller astmamedicin (100%)
4 – Få oplysning om patienten tager nogen form for naturmedicin, og hvilken (100%)
 

Selvoplevet helbredstilstand.

4 – Få oplysning om, hvordan patienten selv vurderer sit helbred (100%)
 

Påvirkning af psyke, sociale relationer og fritidsinteresser.

4 – Få oplysning om, hvordan sygdommen påvirker patienten psykisk og patientens sociale liv (100%)
 

Funktionelle problemer.

4 – Få oplysning om patienten har daglige gøremål, som volder besvær – og hvilke (100%)
4 – Få oplysning om, hvilke aktiviteter på arbejdet, i hjemmet og i fritiden, som forværrer symptomerne (100%)
4 – Få oplysning om patienten klarer sine normale opgaver i familien/hjemmet (100%)
4 – Få oplysning om patienten har besvær med arbejdet, og hvilke funktioner eller bevægelser han/hun har besvær med (100%)
4 – Få oplysning om, hvordan patienten bevæger sig i dagligdagen mht. at gå, cykle eller andet (100%)
4 – Få oplysning om, hvordan patienten klarer bilkørsel (100%)
4 – Få oplysning om, hvilke hvilestillinger patienten indtager i sin dagligdag – sidde, stå og ligge (100%)
4 – Få oplysning om patienten bruger hjælpemidler og hvilke (100%)
K – Patienten udfylder BASFI, som mål for funktionsevne, da BASFI anbefales anvendt som effektmål og anbefales af ASAS (100%)
4 – Få oplysning om patientens sexliv er påvirket af sygdommen (100%)
 

Tidligere erfaringer med fysisk aktivitet, motion og træning.

4 – Få oplysning om patienten tidligere har dyrket sport eller motion – og hvilke former for sport/motion( 100%)
4 – Få oplysning om, hvad patientens tidligere erfaringer er med fysisk aktivitet og træning (100%)
4 – Få oplysning om, hvor ofte patienten træner i de perioder, hvor der er lav aktivitet i gigten, og hvordan han/hun træner (100%)
4 – Få oplysning om, hvor ofte patienten træner i perioder med høj sygdomsaktivitet, og hvordan han/hun træner (100%)
 

Deltagelse i fysisk aktivitet, motion, træning og aktuelle træningsniveau.

4 – Få oplysning, om, hvad patienten aktuelt laver af fysisk aktivitet, og i hvilken grad patienten er hæmmet i disse aktiviteter (100%)
4 – Få oplysning om patienten dyrker sport eller motion og hvilke (100%)
4 – Få oplysning om, hvor meget patienten træner og hvor hårdt – antal gange/timer pr. uge, og om patienten bliver forpustet (100%)
 

Viden om sygdommen, foreninger og kendskab til andre patienter.

4 – Få oplysning om patientens kendskab til egen sygdom (100%9
4 – Få oplysning om patienten har kendskab til, hvor han/hun kan søge støtte og information om sin sygdom (100%)
4 – Få oplysning om patienten har kendskab til eksistensen af Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew og Gigtforeningen (100%)
4 – Få oplysning om patienten kender andre med sygdommen, og om de udveksler erfaringer (100%)
 

Handlekompetencer og hensigtsmæssig adfærd.

4 – Få oplysning om, hvordan patienten håndterer sygdommen, og om patienten selv kan gøre noget for at lindre smerter
     og bedre symptomerne (100%)
4 – Få oplysning om, hvordan patienten selv holder øje med sygdommen (100%)
4 – Få oplysning om, hvordan patienten inddrager familie/venner (92%)
 

Forventninger til fremtiden og til behandling.

4 – Få oplysning om, hvad patienten har af forventninger til fremtiden, og om patienten er bekymret for, hvordan sygdommen vil udvikle sig (100%)
4 – Få oplysning om, hvad patienten vil opnå med sit besøg og sin behandling (100%)
4 – Få oplysning om, hvad patienten forestiller sig, at behandlingen vil indeholde (100%)
4 – Få oplysning om patienten har gjort sig nogen tanker om, hvad han/hun gerne vil have med herfra (100%)
 

Andre forhold som kan have indflydelse på behandlingen.

4 – Få oplysning om, der er noget patienten ikke kan tåle, er allergisk overfor eller ikke vil have behandleren gør ved vedkommende (100%)
4 – Få oplysning om patienten har nogen sager kørende vedrørende forsikring, pension eller lignende (100%)
 

Påvirkning af tilværelsen (Global assessment).

√ – Patienten vurderer ”Hvor meget påvirker sygdommen din tilværelse” på VAS/NRS (?)