Enthesitis

Enthesitis.

Enthesitis forekommer hyppigt, og ca. 50% vil have oplevet gener fra enthesitis mindst en gang i  løbet af et langt sygdomsforløb (Rudwaleit 09). Inflammation kan opstå ved alle entheser og nedenstående figur viser de hyppigste prædilektionssteder (Poggenborg 14). Imidlertid forekommer enthesitis hyppigst i UE og oftest til achillessenens og aponeurosis plantaris hæfte på calcaneus (Sieper 11).

Et studie fra 2022 bekræfter at ovennævnte også gør sig gældende for danske patienter. Imidlertid tyder det påtesop, at mange ikke bliver undersøgt for forekomst af entesopati. 
Et registerstudie fra DANBIO har undersøgt forekomsten af axial spondyloarthritis i periode 2010 – 2022. I perioden blev 9278 patienter med axial spondyloarthritis registreret, og af dem blev 5547 patienter registreret 1. gang. Ved 1. registrering havde 21% fået en undersøgelse for forekomst af entesopati, og af disse havde 39% mindst 1 lokalisation med entesopati (gennemsnit 1,3). Forekomsten af entesopati var næsten dobbelt så stor hos kvinder end hos mænd (51% versus 28%). Entesopati forekom hyppigst svarende til achillessenens hæfte (hø. 12%; ve. 12%; bilateral 9%). Derefter følger fascia plantaris hæfte på calcaneus (hø. 10%; ve. 11%; bilateral 8%), trochater major (hø. 10%; ve. 11%; bilateral 8%) og lateral epicondyl (hø. 10%; ve. 10%; 8%). Der var mindre forekomst ved medial epicondyle og supraspinatus, og mindst omkring patella. Patienter med entesopati havde større smerte, mere træthed og dårligere ”global assessment” end patienter uden entesopati. Kun 44% af hele gruppen på 9278 patienter var blevet undersøgt for entesopati, (Mathewa 2022).

 1. Epicondylus medialis humerus
 2. Epicondylus lateralis humerus
 3. Supraspinatussenens hæfte humerus
 4. costokondrale-forbindelse
 5. costokondrale-forbindelse
 6. Crista iliaca
 7. Spina iliaca anterior superior
 8. Spina iliaca posterior superior
 9. lumbale processus spinosus
 10. Tuber ischiadicum
 11. Trochanter major
 12. Epicondylus medialis femoris
 13. Epicondylus lateralis femoris
 14. Quadicepssenens hæfte på patella
 15. patellaes hæfte på patella
 16. patellaes hæfte på tibia
 17. Achillessenes hæfte på calcaneus
 18. Aponeurosis plantaris hæfte

Ved enthesitis skal fysisk aktivitet og træningsbelastning afstemmes efter smerterne. En for hård belastning kan forværre smerterne og den inflammatoriske proces i enthesen. Dette gælder især achillessenehæftet på calcaneus, og løb bør i perioder helt undgås, hvis løb forværre smerterne. Cykling er et godt alternativ til løbetræning, dog bør der ikke køres i for høje gear.