TRÆNING - erfaring

ERFARINGSBASEREDE ANBEFALINGER.

Effekt af træning.

Det anbefales at anvende udspænding med ”hold-slap af teknik” for at øge bevægeligheden i columna og hofteled. Dynamiske træningsformer anses også for at kunne fremme bevægeligheden i columna, men også i perifere led, samt øge udholdenheden i musklerne. Funktionel træning anbefales for at bedre funktionsniveauet, og træning i almindelig træningsregi med forskellige træningsformer anses også for at have en effekt. Endvidere anses træning for at have en smertemodulerende effekt. Endelig anses der at være en bedre effekt af konditionstræning før styrketræning end omvendt mht. at bedre kondition og styrke, og at der kan være behov for balancetræning.

Der er udarbejdet anbefalinger for træning både på land og i bassin. Der er anbefalinger for, hvilke træningsformer træningen skal indeholde med specifik angivelse af, hvilke bevægelser som skal udføres i hvilke led, og hvilke muskler som skal trænes. Endvidere er der anbefalinger for, hvilke træningsredskaber som kan anvendes i træningen.

4 – Anvend manuel udspænding med ”hold-slap af teknik” for at bedre bevægelighed i cervikal columna, thorakal columna, lumbal columna og
     hofteled (73%)

Der er evidens for at denne udspændingsteknik bedrer hofteabduktionen (Bulstrode 87).

4 – Anvend funktionel træning for at bedre en specifik funktion, f.eks. træne trappegang ved problemer med at gå på trapper (100%)
4 – Anvend dynamiske former for træning for at bedre bevægeligheden i columna og i perifere led, samt for at bedre udholdenheden i
     musklerne (100%)
4 – Træning i almindeligt træningsregi, bl.a. fitness, spinning, boldspil, gymnastik, svømning m.m. har en almen træningseffekt (100%)
1b Træning har en smertemodulerende effekt (100%)
4 – Der er en bedre samlet træningseffekt, hvis konditionstræning er før styrketræning (100%)

 

Træningsprogram for superviseret landtræning.

Bevægelighedsøvelser.

4 – Bevægelserne skal foregå i et roligt tempo og undgå ryk. De første bevægelser skal ikke føres helt igennem, men gradvis føres bevægelserne helt
     ud, hvor der føles modstand, og derefter føres bevægelsen så langt igennem som muligt – gerne lidt længere hver gang (100%)
4 – Hver øvelse udføres mindst 10 gange (100%)
4 – Udfør rotation (hø/ve), lateral fleksion (hø/ve), fleksion og ekstension af cervikal columna, samt retraktion af nakken (100%)
4 – Udfør rotation (hø/ve), lateral fleksion (hø/ve), fleksion og ekstension i thorakal og lumbal columna (100%)
4 – Udfør passiv ekstension i ryggen ad modum McKenzie (100%)
4 – Udfør abduktion, adduktion, fleksion, ekstension, ind- og udrotation i hofteled (100%)
4 – Udfør fleksion, abduktion og udadrotation i skulderled (100%)
4 – Udfør svingøvelser af skulderled og elevation og depression af skulderbæltet (64%)
4 – Udfør øvelser, hvor brystkassen maksimalt hæves ved inspiration og sænkes ved eksspiration – armløft kan facilitere brystløftet (100%)

Udspænding.

Udspænding med ”hold-slap af” teknik og Global Posture Reeducation har vist god effekt mht. at bedre bevægeligheden (Bulstrode 87, Fernández-de-Las-Peñas 05).

4 – Udspænd nakkens rotatorer, hasemuskler, m. iliopsoas, hofteadduktorer, m. pectoralis major (100%)
4 – Udspænd nakkens sidebøjere, m. gluteus max., hoftens rotatorer (herunder m. piriformis), tractus iliotibialis, m. rectus femoris, m. quadriceps og
     lægmuskler (100%)

 

Træningsredskaber ved træning af bevægelighed.
4 – Anvend briks, gulvmåtte, ribbe, store træningsbolde, træningsmaskiner, træningselastikker og/eller lette håndvægte (100%)
4 – Anvend lette vægtmanchetter og/eller stav/kosteskaft (64%)

 

Konditionstræning.

4 – Opnå en anstrengelse ved træningen, hvor talen hørbart bliver forstyrret af åndedrættet (14 på Borg-skala) i mindst 20 min (100%)
4 – Træn kondition med aerobic, cykling, spinning, cirkeltræning, roning, løb, hurtig gang og/eller boldspil (100%)
4 – Træn kondition med lege, der indeholder konkurrencemoment (f.eks. fange haler og stikbold). Virker godt hos patienter, der ikke har en   
     egenopfattelse af at være idrætsduelige, men alligevel har et højt funktionsniveau (100%)
4 – Træn kondition med ”Moderne femkamp”, der indeholder varierende udfordringer/spil/øvelser, hvor flere hold/par kæmper mod hinanden. Giver
     mange små konkurrencer, og muligheden for at revanchere sig ved næste øvelse, hvilket er motiverende (100%)
 
Trænings- og hjælperedskaber ved træning af kondition.
4 – Anvende kondicykel, løbebånd, stepbænk, trapper, romaskine, Cross-trainer, træningsmaskiner, stopur og eller Borgskala, samt evt. redskaber til 
     boldspil (f.eks. badmintonketcher og net, foldbold og mål, hockeystav og mål) (100%)

 

Styrke- og udholdenhedstræning.

√ – Styrkeøvelser udføres med 10-12 gentagelser pr. sæt med en belastning på 75% af 1 RM. Desuden anbefales det at tage 2-3 sæt (100%)
4 – Styrketræn rygmuskler, mavemuskler, interscapulære muskler, hofteabduktorer og –ekstensorer, samt m. quadriceps (100%)
4 – Udfør specifik træning af bækkenbundsmuskler, m. transversus abdominus, samt dybe rygmuskler (100%)
4 – Træn udholdenhed i rygmuskler, samt muskler i UE og OE (100%)
 
Træningsredskaber ved træning af styrke og udholdenhed.
4 – Anvend frie vægte, vægtmanchetter, træningselastikker, Kettlebells, medicinbolde, store træningsbolde, trapper, Romans chair/bænk og/eller  
     træningsmaskiner (100%)

BEMÆRK: Evidens mht. styrketræning er ikke længere blot “høj belastning med få gentagelser”.

Den vigtigste parameter ved styrketræning er ikke høj belastning med få gentagelser (har ellers været gældende praksis), men nye SR og metaanalyser viser, at den ugentlige udførte træningsvolume (belastning x repetitioner x sæt) er den vigtigste parameter.

  • Belastning og antal repetitioner behøver ikke være til ”failure” for at opnå en god øget muskelstyrke, men det er uklart, om der skal opleves en grad af udtrætning ved træning til ”non-failure”. Der er påvist effekt af styrketræning helt ned til 30% af 1RM med mange repetitioner x sæt.
  • Styrketræning med en øvelse ≥ 5 sæt pr. uge giver bedre øgning i muskelstyrken end færre sæt end 5 sæt pr. uge.
  • Træningsdage kan være 1-7 pr. uge, oftest anvendes 2-3 træningsdage pr. uge.
  • Muskelgrupper som særligt ønskes styrket, skal ligge først i hver træningsseance.
  • Hvis der trænes med høj belastning og få gentagelser, skal der være en passende pause mellem hver sæt.

Belastning, hvor der kan udføres et relativt højt antal repetitioner x sæt, har flere fordele frem for hård kortvarig belastning. Der er næsten lige så god effekt på max. muskelstyrke som ved den ”hårde” styrketræning, træning opleves uden ubehag, risikoen for skader er lille, og der er en bedre overensstemmelse mellem muskelarbejdet ved denne træningsform og muskelarbejdet ved daglige fysiske aktiviteter.

Imidlertid er der evidens for at høj belastning med få gentagelser til ”failure” giver den bedste effekt på max. styrke (1RM), men der er relativ høj risiko for træningsskader. Denne form for styrketræning er relevant, hvis man ønske, at kunne udføre en eller få gentagelser af en funktion med max.muskelstyrke, som i f.eks. vægtløftning (Ralston 18, Colquhoun 18, Grgic J 18, Neves 18, Ralston 17, Schoenfeld 17, Ikezoe 17, Martorelli 17, Schoenfeld 16, Senna 16,  Jansen da Silva 15)

 

Andre former for træning.

4 – Træn færdigheder (100%)
4 – Træn balance (100%)
4 – Træn stabilitet over afficerede perifere led (100%)
4 – Ved tendinit i achillessenen kan forsøges at træne med eksentriske øvelser efter Alfredsons metode (100%)
 
Træningsredskaber ved andre former for træning.
4 – Anvend træningselastik, stepbænk, stor terapibold, vippebræt og/eller forskellige former for ustabilt underlag (100%)
4 – Anvend evt. tæppefliser (100%)

 

Træningsprogram for superviseret vandtræning.

Bevægelighedsøvelser.

4 – Udfør rotation (hø/ve), lateral fleksion (hø/ve), fleksion og ekstension af cervikal columna, samt retraktion af nakken (100%)
4 – Udfør rotation (hø/ve), lateral fleksion (hø/ve), fleksion og ekstension i thorakal/lumbal columna (100%)
4 – Udfør passiv ekstension i ryggen (73%)
4 – Træn bevægelighed af afficerede perifere led (100%)
4 – Udfør abduktion, adduktion, fleksion, ekstension, ind- og udadrotation i hofteled (100%)
4 – Udfør fleksion/ekstension i knæ (100%)
4 – Udfør fleksion, abduktion, ind- og udadrotion i skulderled (100%)
4 – Udfør cirkumduktion/ svingøvelser af skulderled og elevation og depression af skulderbæltet (100%)
4 – Udfør øvelser, hvor brystkassen maksimalt hæves ved inspiration og sænkes ved eksspiration – armløft kan facilitere brystløftet (100%)

 

Udspænding.

4 – Udspænd nakkens rotatorer og sidebøjere, hasemuskler, m. iliopsoas, hofteadduktorer, m. pectoralis major (100%)
4 – Udspænd, m. gluteus max., hoftens rotatorer (herunder m. piriformis), tractus iliotibialis, m. rectus femoris, m. quadriceps og
     lægmuskler (73-100%)

 

Konditionstræning.

4 – Træn kondition med vandaerobic, svømning og cirkeltræning, samt løb med kontakt til bunden eller løbebevægelse uden kontakt til bunden iført
     svømmevest (100%)
4 – Træne kondition med boldspil/vandpolo (64%)

 

Styrke- og udholdenhedstræning.

4 – Styrketræn rygmuskler, mavemuskler, interscapulære muskler, hofteabduktorer og –ekstensorer, samt m. quadriceps (100%)
4 – Udfør træning af coremuskulatur (dybe muskler) i mave og ryg (100%)
4 – Træn udholdenhed i rygmuskler, samt muskler i UE og OE (100%)

 

Andre former for træning.

4 – Udfør stabilitetstræning af truncus (100%)
4 – Træn balance (100%)
 
Træningsredskaber ved træning i vand.
4 – Anvend orm/slange, plader eller håndvægte af plastskum, svømmevinger, håndpadler, Swim-jogger(bælte), ankelmanchetter af skummateriale,
     halskraver eller bolde og mål (100%)

 

*************

 

Eksempel på et træningsprogram på land og et i bassin kan ses i SKEMAER/Træningsprogram på land og SKEMAER/Træningsprogram i bassin

Træningsprogrammerne stammer fra projektet ”Effekt af 3 ugers intensiv superviseret træning af patienter med ankyloserende spondylitis efterfulgt af løbende kontakt og selvtest i 6 måneder”. Gigtforeningen for Morbus Bechterew tildelte i 2011 Bechterewprisen til Lisbeth Mogensen og Jens Ole Rasmussen for dette projekt.