Resultat af litteratursøgning om anden behandling end træning

Resultat af litteratursøgning om anden behandling end træning

Søgeprotokol 2014 og 2015: Anden behandling end træning.

Informationskilder.

Database

Antal hits

2014 + 2015

Medline/Pubmed

513

25

Cochrane

87

12

CINAHL

60

4

EMBASE

860

82

PEDro

66

13

Inkluderede

9

2

 

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser.

 

Søgestrategier og dokumentationsark:

Database: Medline/Pubmed
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 18. Januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MeSH Terms]

11616

630

2.

Ankylosing spondylitis  [Title/Abstract]

6227

1387

3.

Axial spondyloarthritis

 

276

4.

OR 1. – 3.

12155

1591

5.

Physical Therapy Modalities [MeSH Terms]

122076

8641

6.

Physiotherapy [Title/Abstract]

11417

2356

7.

Physical therapy [Title/Abstract]

10950

2131

8.

Musculoskeletal manipulations [MeSH Terms]

12010

839

9.

Spinal manipulation [Title/Abstract]

914

138

10.

Manual therapy [Title/Abstract]

1105

323

11.

Massage [Title/Abstract]

7163

881

12.

Hyperthermia, induced [MeSH Terms]

23151

1457

13.

Short-wave therapy [Title/Abstract]

75

1

14.

Ultrasonic therapy [Title/Abstract]

454

20

15.

Cryotherapy [MeSH Terms]

19948

1159

16.

Cold pack* [Title/Abstract]

141

21

17.

Balneology [MeSH Terms]

10972

212

18.

Balneotherapy [Title/Abstract]

988

50

19.

Laser therapy, low-level [MeSH Terms]

3047

507

20.

Laser therapy [Title/Abstract]

5711

987

21.

Electromagnetic field therapy [Title/Abstract]

71

19

22.

Transcutaneous electric nerve stimulation [Title/Abstract]

150

25

23.

Acupuncture therapy [MeSH Terms]

19985

1797

24.

Acupunkture [Title/Abstract]

14562

2254

25.

OR 5. – 24.

181052

18918

26.

4. AND 25.

513

25

 

Database: Cochrane
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 6. maj 2014 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

659

134

2.

Axial spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

 

47

3.

1. OR 2.

 

140

4.

Physical Therapy Modalities [title, abstract, keyword]

3467

222

5.

Physiotherapy [title, abstract, keyword]

3139

728

6.

Physical therapy [title, abstract, keyword]

112631

 

7.

Musculoskeletal manipulations [title, abstract, keyword]

284

2867

8.

Spinal manipulation [title, abstract, keyword]

573

66

9.

Manual therapy [title, abstract, keyword]

2353

407

10.

Massage [title, abstract, keyword]

1258

229

11.

Hyperthermia, induced [title, abstract, keyword]

560

16

12.

Short-wave therapy [title, abstract, keyword]

120

7

13.

Ultrasonic therapy [title, abstract, keyword]

953

55

14.

Cryotherapy [title, abstract, keyword]

910

114

15.

Cold pack* [title, abstract, keyword]

130

15

16.

Balneology [title, abstract, keyword]

148

6

17.

Balneotherapy [title, abstract, keyword]

129

24

18.

Laser therapy, low-level [title, abstract, keyword]

842

248

19.

Laser therapy [title, abstract, keyword]

4094

606

20.

Electromagnetic field therapy [title, abstract, keyword]

209

33

21.

Transcutaneous electric nerve stimulation

[title, abstract, keyword]

883

42

22.

Acupuncture therapy [title, abstract, keyword]

3663

513

23.

Acupuncture [title, abstract, keyword]

7316

696

24.

OR 4. – 23.

31905

5185

25.

3. AND 24.

87

12

 

Database: CINAHL
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 21. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Spondylitis, ankylosing [MH]

1043

310

2.

Ankylosing spondylitis  [TI]

672

345

3.

Axial spondyloarthriti [TI]

 

90

4.

OR 1. – 3.

1106

523

5.

Physiotherapy [TI]

3879

523

6.

Physical therapy [MH]

19647

2479

7.

Musculoskeletal manipulations

12

3

8.

Spinal manipulation

794

120

9.

Manual therapy [TI]

670

131

10.

Massage [MH]

6347

1290

11.

Heat [MH]

3115

756

12.

Shortwave therapy

12

1

13

Ultrasonic therapy [TI]

13

3

14.

Cryotherapy [TI]

247

99

15.

Cold treatment

182

51

16.

Balneology [MH]

5

124

17.

Balneotherapy [TI]

28

27

18.

Laser therapy [MH]

365

840

19.

Electromagnetic field therapy [TI]

11

6

20.

Transcutaneous electric nerve stimulation [MH]

26

211

21.

Acupuncture [MH]

6747

1197

22.

OR 5. – 21.

38.594

7279

23.

4. AND 22.

60

4

 

Database: EMBASE
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 8. februar 2016 

Søge nummer

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/

21160

3960

2.

Axial spondyloerthritis

 

722

3.

1. OR 2.

 

4187

4.

physiotherapy.mp. or physiotherapy/

59375

11046

5.

Physical therapy.m_titl.

3927

582

6.

musculoskeletal manipulation.mp. or manipulative medicine/

8569

828

7.

spinal manipulation.m_titl.

536

65

8.

manual therapy.m_titl.

602

107

9.

massage.m_titl.

3532

320

10.

thermotherapy.mp. or hyperthermic therapy/

12628

1450

11.

Diathermy.mp or diathermy/

4830

468

12.

ultrasonic therapy.mp. or ultrasound therapy/

7213

721

13.

cryotherapy.mp. or cryotherapy/

14941

1861

14.

cold treatment.mp or cold treatment/

404

142

15.

balneology.mp. or balneotherapy/

6335

146

16.

laser therapy.mp. or low level laser therapy/

16211

3260

17.

Magnetotherapy.mp or magnetotherapy

27972

177

18.

Electromagnetic field therapy.mp or electromagnetic field/ or electrostimulation therapy/

2720

19.

Transcutaneous electric nerve stimulation.mp. or transcutaneous nerve stimulation/

5636

781

20.

acupuncture analgesia/ or acupuncture.mp. or acupuncture/ or acupuncture needle/

31837

3924

21.

OR 4. – 20.

183862

25773

22.

3. AND 21.

860

82

 

Database: PEDro
Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen
Dato: 19. januar 2016 

Søge nr.

Søgeord

Hits

2014

2015

1.

Ankylosing spondylitis

66

13

2.

Axial spondyloarthritis

3

3.

 

66

13

 

Søgeresultat fra før 2014:

Litteratursøgning andet end træning