Mål og Plan

Mål og plan med behandlingen.

13 anbefalinger, heraf 1 ekspert-anbefaling.

“Treatment of Ankylosing Spondylitis should aim at the best care and must be based on a shared decision between the patient and the rheumatologist” (Braun 2011). Det er lige så vigtigt for fysioterapeuten som for reumatologen, at alle dele af behandlingen aftales i samarbejde med patienten. Der er således 100% enighed blandt de deltagende fysioterapeuter at anbefale, at der udarbejdes en behandlingsplan i samarbejde med patienten.

Endvidere anbefales det, at følgende elementer indgår i behandlingen:  patienten informeres om sygdommen – hvilken betydning sygdommen har for bevægeapparatets funktion – muligheder og begrænsninger for at træne og dyrke idræt/sport – motiveres til at træne i tilstrækkelig omfang og i forhold til den aktuelle tilstand. Det anbefales også, at patienten får midler til smertemestring – forstår og kan arbejde ud fra basale ergonomiske og ledbeskyttende principper – ved hvor patienten henvende sig ved forværring af tilstanden, hvis der er behov for lægekontrol eller supplerende fysioterapeutisk behandling.

Desuden anbefales det, at patienten kan udføre forskellige selvtest af bevægeligheden og er i stand til at handle, hvis selvtest viser forringet bevægelighed.

Mål og plan.

K – Tag udgangspunkt i patientens selvoplevede ressourcer og behov, således at undersøgelse, vurdering og plan for intervention foregår i samråd med patienten (100%)
K – Udarbejd en behandlingsplan i samarbejde med patienten (100%)
4 – Udarbejd et konkret kortsigtet mål med behandlingen i samarbejde med patienten på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau (100%)
4 – Udarbejd et konkret langsigtet mål med behandlingen i samarbejde med patienten på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau (100%)
 

Delmål.

Sygdomsinformation og læring i hensigtsmæssig adfærd.
4 – Informer om sygdommen, og hvilken betydningen den har for bevægeapparatets funktion (100%)
4 – Patienten får kendskab til anbefalinger, muligheder og begrænsninger i forhold til træning og idrætsudøvelse (100%)
4 – Motiver patienten til at træne i tilstrækkeligt omfang og bliver i stand til at træne optimalt i forhold til den aktuelle tilstand (100%)
4 – Giv patienten redskaber til smertemestring (100%)
4 – Sørg for at patienten forstår og kan arbejde ud fra basale ergonomiske principper og principper om ledbeskyttelse (100%)
4 – Giv patienten viden om, hvor han/hun skal henvende sig ved forværring af tilstanden, hvis der er behov for lægekontrol 
     eller supplerende  fysioterapeutisk behandling (100%)
 

Selvtest.

4 – Instruer patienten i at udføre 11 selvtest som angivet i pjecen ”Mb. Bechterew, information om rygsøjlegigt” fra Gigtforeningen for Morbus Bechterew (100%)
√ – Instruer patienten i at udføre modificerede test iht. mål i BASMI (?)
4 – Sørg for at patienten er i stand til at handle, hvis selvtest viser forringet bevægelighed (100%)