Metodekvalitet

Vurdering af metodekvalitet i randomiserede og kontrollerede studier (RCT).

Kvaliteten af de kliniske interventions studier er vurderet ud fra tjeklister om metodekvalitet fra Medicinsk Teknologivurdering (https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-og-kvalitet/Nationale-kliniske-retningslinjer-NKR/Saadan-udarbejdes-NKR).

Alle inkluderede RCT om træning er vurderet af JOR og af en gruppe fysioterapeutstuderende på University College Lillebælt i forbindelse med en bacheloropgave (www.ucviden.dk/student-portal/files/28892445/Bacheloropgave_januar_2015_PDF.pdf).  

Ved uenighed er man gennem diskussion kommet til en fælles enighed. Alle inkluderede RCT om anden behandling end træning og om undervisning er kun vurderet af JOR. Endvidere er resultatet af alle kvalitetsvurderingerne sammenlignet med vurdering i PEDro (Physiotherapy Evidence Database, The George Institute for Global Health, Australien).

RCT som ikke er vurderet til i tilstrækkelig omfang at have minimeret bias er nedklassificeret til niveau med kontrollerede studier uden randomisering.

JOR og Peter D. Jørgensen har vurderet metodekvaliteten af alle nytilkomne og inkluderede RCT efter samme metode, som beskrevet ovenfor. Resultatet af metodevurderingen af træningsstudier kan ses i Tabel 1, og om anden behandling end træning og om undervisning i Tabel 2.

Tabel 1.  Metodevurdering af RCT om træning iht. SST kriterier.
1: I høj grad opfyldt, 2: Tilstrækkeligt opfyldt, 3: Dårligt opfyldt, 4: Ikke opfyldt, 5: Ikke oplyst
++: Alle eller de fleste kriterier er opfyldt. Ikke opfyldte kriterier, vil meget sjældent ændre undersøgelsen konklusioner.
+  : Nogle kriterier er opfyldt. Ikke opfyldt eller grundigt beskrevet kriterier, vil sjældent ændre studiets konklusioner.
÷  : Få eller ingen kriterier er opfyldt. Undersøgelsens konklusioner kan meget vel ændres.

Studie

Diagnose kriterier

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Minimere bias

Kommentarer

Bestas 2022

M. New York

2

1

1

4

2

1

2

1

1

÷

Nedklassificeres

 

Gandomi 2022

M. New York

1

1

1

1

2

1

1

4*

4

÷ ÷

Forkastes, *22% frafald (35% i en gruppe) og ingen intention-to-treat analyse.

Oz 2022

axSpA

efter ASAS

3

1

1

1

5

1

1

1

1

÷

Forkastes, Ikke klinisk relevant problemstilling

Singh 2022

M. New York

1

1

1

1

4*

1

1

1

1

+

*patientvurderede effektmål

Wang 2022

M. New York

1

1

1

1

2

1

1

1

1

++

 

Yentur 2022

M. New York

1

1

1

4

2

1

1

1

1

+

Nedklassificeres

 

Calik 2021

M. New York

2

1

3

5

4

1

1

4*

1

÷ ÷

Forkastes, *30 % frafald og ingen intention-to-treat analyse.

Donmez 2021

M. New York

2

1

3

5

5

1

3

1

1

÷

Nedklassificeres

Enginar 2021

M. New York

3

3

1

5

5

1

1

3

3

÷

Nedklassificeres

Gurpinar 2021

M. New York

1

1

3

4

1

1

1

4*

1

÷÷

Forkastes, *32% frafald i en gruppe og ingen intention-to-treat analyse.

Kabul 2021

M. New York

1

1

1

1

1

1

1

4*

1

÷÷

Forkastes, *43% frafald i den en gruppe og ingen intention-to-treat analyse.

Nolte 2021

M. New York

1

1

5

4

4

1

1

4*

4

÷ ÷

Forkastes, *31% frafald og ingen intention-to-treat analyse)

Cetin 2020

M. New York

1

1

1

4

5*

1

1

2

2

÷

Nedklassificeres

*patientvurderede effektmål

Ma 2020

axSpA

efter ASAS

1

1

1

4

5

1

1

5

5

÷

Nedklassificeres

Seiler 2020

M. New York

1

1

1

4

2

1

1

1

1

÷

Nedklassificeres

 

Sveaas 2020

axSpA

efter ASAS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

++

 

Xie 2019

M. New York

1

1

1

4

3

2

1

4*

4

÷ ÷

Forkastes, *31% frafald og ingen intention-to-treat analyse)

Studie

Diagnose kriterier

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Minimere bias

Kommentarer

Calik 2018M. New York111141144÷Nedklassificeres, 27% frafald og ingen intention-to-treat analyse 
Mohanty 2018M. New York125551111÷Nedklassificeres
Stanek 2018M. New York11122*1111+2*: ikke blindet undersøger, men patientoplyste effektmål

Straburzynska-Lupa

2018

M. New York121551111÷Nedklassificeres
Sun 2018M. New York 1 1÷ FORKASTES (upræcis og manglende beskrivelse af interventionen)
Xie 2018M. New York1111113*34÷

*Interventionsgruppe blev flere gang kontaktet på telefon. 23% frafald

Gunay 2017M. New York121442134÷nedklassificeres
Sveaas 2017Aksial SpA113221134÷nedklassificeres, samme som Sveaas 14
Aydin 2016M. New York123452122÷nedklassificeres
Fang 2016M. New York112451134÷nedklassificeres
Karahan 2016M. New York111451111÷nedklassificeres
Karamanlioglu 2016M. New York411122211÷FORKASTES, (” Ultrasound was not consistently applied to the same area in both treatment and placebo groups”
Souza 2016M. New York111221111++ 
Stasinopoulos 2016M. New York111111144÷nedklassificeres, 26% frafald og ingen intention-to-treat analyse 

Demontis 2015

M. New York

2

3

1

3

2

1

1

1

2

÷

nedklassificeres

Dragoi 2015

M. New York

1

1

1

1

2

3

1

1

2

+

 

Jennings 2015

M. New York

1

1

1

1

2

1

1

1

1

++

 

Stanek 2015

M. New York

2

3

2

4

3

1

1

1

1

÷

nedklassificeres

Taspinar 2015

M. New York

2

2

2

4

5

1

1

1

2

÷

nedklassificeres

Sveaas 2014

Aksial SpA

1

1

3

2

2

1

1

3

4

÷

nedklassificeres

Altan 2012

M. New York

1

2

1

2

2

1

1

1

1

++

 

Altan 2006

M. New York

1

2

2

3

2

1

1

1

2

+

 

Ayhan 2011

M. New York

1

2

3

3

5/2

1

1

4

1

÷

nedklassificeres

Bulstrode 1987

Radiologisk

1

2

1

3

2

1

1

1

1

+

 

Cagliyan 2007

M. New York

1

2

2

3

4

1

1

5

5

÷

nedklassificeres

Dundar 2014 ^

M. New York

1

2

1

2

2

1

1

1

1

++

 

F.-Penas 2005

M. New York

1

2

1

3

2

1

1

1

2

+

 

Gurcay 2008

M. New York

1

1

2

1

2

1

1

1

1

++

 

Helliwell 1996

New York

1

2

3

3

4

1

1

4

4

÷

nedklassificeres

Hidding 1993***

M. New York

1

2

2

3

2

1

1

1

1

+

 

Hidding 1994

M. New York

1

2

2

3

2

1

1

1

1

+

 

Hsieh 2014

M. New York

1

2

2

2

2

1

1

2

2

++

 

Ince 2006

M. New York

1

2

1

3

5

1

1

5

5

÷

nedklassificeres

Karapolat 2009

M. New York

1

2

1

2

5

1

1

3

3

+

 

Kjeken 2013

M. New York

1

1

2

2

2

1

1

4

2

+

Ingen opgørelse v. afslut træning

Kraag 1990

M. New York

1

2

2

3

2

1

1

1

1

+

 

Lim 2005

AS rheum.afd.

1

2

1

3

2

1

1

2

2

+

ingen talopgørelse

Masiero 2013

M. New York

1

3

1

4

2

1

1

1

1

÷

nedklassificeres

Masiero 2011

M. New York

1

1

1

1

2

1

1

1

2

++

 

Niedermann 2013

M. New York

1

1

1

2

2

1

1

1

1

++

 

Rodríguez-L. 2013

M. New York

1

2

2

1

5/2

1

1

1

2

++

 

Rosu 2014

M. New York

1

2

1

3

4

1

1

1

1

÷

nedklassificeres

So 2012

M. New York

1

2

1

2

5

1

1

1

1

+

 

Straalesen 2011

Reumatolog

1

2

2

2

5

1

1

4

4

÷

nedklassificeres

Sweeney 2002

M. New York

2

2

2

3

5

1

1

4

4

÷

nedklassificeres

Tegelberg 1988

New York

1

2

5

3

4

1

1

1

1

÷

nedklassificeres

Tubergen 2001

M. New York

1

1

2

3

5/2

1

1

1

1

+

 

Widberg 2009

M. New York

1

1

1

2

2

1

1

1

1

++

 
1.1: Er der en velafgrænset og relevant klinisk problemstilling?
1.2: Blev forsøgspersonerne randomiseret?
1.3: Var behandlings- og kontrolgruppen ens ved undersøgelsens start?
1.4: Var blindingsmetoden tilstrækkelig?
1.5: Blev forsøgspersonerne, behandler og forsker blindet mht. randomiseringen? Angivelse af blindet forsker (undersøger), da anses kriteriet for at
       være er   tilstrækkeligt opfyldt.
1.6: Er alle relevante slutresultater målt standardiseret, troværdigt og pålideligt?
1.7: Bortset fra den undersøgte behandling, blev grupperne så behandlet ens?
1.8: Hvor stor en del af personer, der blev rekrutteret til undersøgelsen, blev endeligt medtaget i analyserne?
1.9: Blev alle de undersøgte personer analyseret i henhold til randomiseringen? 
 
Tabel 2.  Metodevurdering af RCT om anden behandling end træning og om undervisning iht. SST kriterier.
1: I høj grad opfyldt, 2: Tilstrækkeligt opfyldt, 3: Dårligt opfyldt, 4: Ikke opfyldt, 5: Ikke oplyst

Studie

Diagnose

kriterier

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Minimere

    bias

Kommentarer

 Cancer 22

 axSpA
kriterier ASAS

 1

++ 

 Chokbølgebehandling

 Klemm 22

axSpA
kriterier ASAS

 1

 4

 1

÷ ÷

”water-filtered infrared A radiation” 

Lange 17

M. New York

1

1

5

4

5

1

2

1

1

÷

Helkrops hypertermi med infrarød-A-bestrålet vand, nedklassificeres

Romanowski 17

M. New York

1

1

2

2

2

1

1

2

2

+

Dyb massage versus terapeutisk massage

Aydin 2013

M. New York

1

2

1

4

2

1

1

1

+

Laser

Codish 2005

M. New York

1

2

1

3

5/2

1

1

1

+

Beh. ved det døde Hav

Gemignani 1991

New York

2a

2

5

4

2

1

1

1

÷

TENS, nedklassificeres

Jorge 2008*

M. New York

1

2

?

?

?

?

?

?

÷

Akupunktur, nedklass.

Turan 2014

M. New York

4

        

÷

Elektomagnetisk feltterapi, FORKASTES

Yurtkuran 2005

M. New York

1

2

1

4

2

1

1

1

+

Varme bade v. NSAIDs

UNDERVISNING:

            

 Song 22

 M. New
York

 1

++ 

 

 Younus 22

 m. Bechterew
kriterier?

 1

 1

 1

 ÷ ÷

Forkastes, ikke adækvat
beskrivelse af interventionen

 

 Kaya 21

 m. Bechterew
kriterier?

 1

 4

 1

4* 

 ÷ ÷

 Forkastes, *30%
frafald og ingen intention-to-treat analyse

 Molto 21

 axSpA reumatolog

 1

2

 4*

2

 *patientvurderede effektmål

O´Dwyer 17

Reumatolog

1

1

2

1

1

2

1

1

1

++

Irsk, formål at øge fysisk aktivitet

E.-König 2008

Reumatolog

5

5

5

5

5

5

5

5

5

÷

Tysk, forkastes

Kaya 2013

Reumatolog

1

2

5

4

5/2

1

1

4

4

÷

Tyrkisk, nedklassificeres

*: Brasiliansk studie på portugisisk, nedklassificeres da metodekvalitet ikke kan bedømmes tilstrækkelig pga. sproget.

¤: Ingen intention-to-treat analyse, men alle/næsten alle blev analyseret ift. randomisering (1) eller >85% indgik (2).14