Undersøgelse

Det kan være hensigtsmæssigt at aftale med patientens reumatolog, hvilke effektmål reumatologen foretager og hvilke effektmål fysioterapeuten foretager. Dette forudsætter at resultaterne udveksles eller er tilgængelig mellem parterne.

Undersøgelsen har til formål at afdække patientens funktionsevne, bevægelighed og holdning, men også at finde stramme muskler og smertefulde anatomiske strukturer, bl.a. entheser, sener og perifere led. Resultaterne af undersøgelsen, anamnesen og lægelige oplysninger, danner grundlag for at opstille realistiske mål for den fysioterapeutiske behandling, og lave en behandlingsplan i samarbejde med patienten.

Funktionsevnen kan overordnet undersøges ved at iagttage, hvordan patienten bevæger sig, klarer af- og påklædning, samt bevæger sig og kommer op/ned på lejet. Funktionsevnen kan måles generelt med BASFI og specifik med Patient Specific Functional Scale (PSFS), Gangevnen kan undersøges ved en 6 min. gangtest.

Bevægeligheden i columna kan overordnet bedømmes ved, at patienten aktivt bevæger nakke og ryg i fleksion/ekstension, i sidebøjning og i rotation. Efter en standardiseret metode måles rotation i cervikal columna til begge sider, samt fleksion (modificeret Schobers test) og sidebøjninger i lumbal columna. Bevægeligheden i perifere led undersøges både passivt og aktivt. Afficerede led undersøges, samt hofte- og skulderled. Efter en standardiseret metode undersøges bilat. hofteabduktion ved at måle intermalleolærafstanden. Endvidere måles efter en standardiseret metode finger-gulvafstand og brystekspansion.

Muskelstramhed undersøges ved passivt at sætte musklen eller muskelgruppen på maksimal stræk og vurderer hvor meget bevægelsesudslaget i leddet er nedsat.

Holdning undersøges ved inspektion af patienten stående og afklædt. Inspektionen foretages både bagfra og fra siden. Efter en standardiseret metode måles afstanden fra anteriore øregang til væggen.

Hævelse og rødme kan findes ved inspektion. Smertefulde anatomiske strukturer kan findes ved palpation. Der er et hjælpeskema, som kan anvendes ved undersøgelsen og en beskrivelse af standardmetode til udførelse af test af bevægelighed.