Et systematisk review af 8 kvantitative og 3 kvalitative studier til og med 2018 konkluderer, at 1/3 af personer med aksial SpA ikke efterlever WHOs anbefaling om at være fysisk aktiv i mindst 150 min om ugen med moderat intensitet. Barrierer mod at deltage i fysisk aktivitet angives til at være mangel på tid, træthed og smerter. Den vigtigste facilitator for at deltage i fysisk aktivitet angives til at være oplevelse af, at fysisk aktivitet mindsker symptomerne (Liu 2019).

 Et studie fra Skotland med 45 personer med aksial SpA (gennemsnitsalder 49 år) viste, at gangtid og antal skridt om dagen var signifikant associeret med bedre funktion (BASFI) og livskvalitet (ASQoL). Desuden er længerevarende gåture associeret med bedre funktion, mens at sidde i lang tid er associeret med dårligere livskvalitet. Gangtid og antal skridt blev mål i 7 dage med et accelerometer monteret på låret (Coulter 2019).

En svensk studie med 232 personer (186 mænd) med morbus Bechterew har løbende målt deres bevægelighed (Lateral flexion i columna, Schobers 10 cm test, cervikal rotation og brystekspansion) fra 1980 til 2016.  Efter 10 år havde 53% af mændene og 63% af kvinderne nedsat bevægelighed af mindst et bevægelighedsmål. Nedsat lateral flexion efter 10 år var associeret med øget risiko for yderligere progression de følgende årtier i alle bevægelighedsmål bortset fra brystekspansion. Undersøgelsen er i tråd med tidligere studier, som finder at lateral flexion bliver mest nedsat over tid og brystekspansion mindst (Sundström 2019).