Enthesitis.

Enthesitis forekommer hyppigt, og ca. 50% vil have oplevet gener fra enthesitis mindst en gang i  løbet af et langt sygdomsforløb (Rudwaleit 09). Inflammation kan opstå ved alle entheser og nedenstående figur viser de hyppigste prædilektionssteder (Poggenborg 14). Imidlertid forekommer enthesitis hyppigst i UE og oftest til achillessenens og aponeurosis plantaris hæfte på calcaneus (Sieper 11).

 

 

 

 1. Epicondylus medialis humerus
 2. Epicondylus lateralis humerus
 3. Supraspinatussenens hæfte humerus
 4. costokondrale-forbindelse
 5. costokondrale-forbindelse
 6. Crista iliaca
 7. Spina iliaca anterior superior
 8. Spina iliaca posterior superior
 9. lumbale processus spinosus
 10. Tuber ischiadicum
 11. Trochanter major
 12. Epicondylus medialis femoris
 13. Epicondylus lateralis femoris
 14. Quadicepssenens hæfte på patella
 15. patellaes hæfte på patella
 16. patellaes hæfte på tibia
 17. Achillessenes hæfte på calcaneus
 18. Aponeurosis plantaris hæfte

 

Ved enthesitis skal fysisk aktivitet og træningsbelastning afstemmes efter smerterne. En for hård belastning kan forværre smerterne og den inflammatoriske proces i enthesen. Dette gælder især achillessenehæftet på calcaneus, og løb bør i perioder helt undgås, hvis løb forværre smerterne. Cykling er et godt alternativ til løbetræning, dog bør der ikke køres i for høje gear.