VERSION 6.   15. januar 2021

Opdatering af Version 1. 2015 - Version 2. 2016 - Version 3. 2017 - Version 4. 2018 - Version 5. 2019

Al ny tekst er skrevet med rødt.

Hjemmesiden er opdateret frem til 1.1.2020 

Ud fra en spørgeskemaundersøgelse kan det konkluderes, at der ikke er sket ændringer i den fysioterapeutiske praksis mht. til behandling af personer med morbus Bechterew i primærsektoren fra 2015 – 2020.

Der er kun kommet et nyt RCT fra Kina med Moxibustion behandling ("afbrændning" af tørret gråbynke på udvalgte akupunkturpunkter) i kombination med anden behandling (medicin, øvelser og undervisning) versus anden behandling under 4 ugers indlæggelse. Behandlingsformen kan ikke umiddelbart overføres til en dansk kontekst.

Nye undersøgelser om strukturelle forandringer i columna, træthed og NSAIDs underbygger den den eksisterende viden. Imidlertid er der kommet ny viden om, at det tyder på, at der er sammenhæng mellem alkohol og øget risiko for at udvikle strukturelle ødelæggelser i columna.

ALT MATERIALE I DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE KAN BRUGES UDEN BEGRÆNSNINGER.