VERSION 5.   1. marts 2019

Opdatering af Version 1. 2015 - Version 2. 2016 - Version 3. 2017 - Version 4. 2018

Al ny tekst er skrevet med rødt.

Hjemmesiden er opdateret frem til 1.1.2019 

Der er kommet en ny anbefaling:

  • 3 – Det tyder på, at mindst 4 træningsdage med passiv maksimal bagudbøjning af columna med strækning af armene fra fremliggende stilling nedsætter risikoen for forværring af nakke-vægafstanden (?).
  • Nye studier underbygger på ny evidensen om, at patienter med aksial spondyloartrit har en øget risiko for hjertekarsygdom.
  • To nye studier studier underbygger, at rygning har en skadelig effekt på sygdomsaktivitet og funktionsevne.

Der er kommet 3 nye RCT træningsstudier i 2018, men ingen er af rimelig god metodekvalitet. 

Endvidere er der kommet 3 nye RCT studier med træning i kombination med anden behandling, og ét studie er af rimelig god metodekvalitet.

ALT MATERIALE I DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE KAN BRUGES UDEN BEGRÆNSNINGER.