Søgeprotokol for 2016 og 2017.

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2016

Antal hits

2017

 

Antal hits

2018

Medline/Pubmed

1214

 1297 1383

Cochrane

60

146  102

CINAHL

289

 274  290

EMBASE

2389

 2417 2550

PEDro

6

 5 4

Inkluderede

19

 17 26

Her af træning

6

 2 3*

Her af træning i kombination med anden behandling

?

? 3

Her af anden behandling

0

 2 1*

Her af undervisning

0

 2  0

* Et studie indeholder både to grupper med kuldetrerapi og en gruppe med træning

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser

 

Søgestrategier og Dokumentationsark

Database: Medline/Pubmed

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 25. februar 2018 og 3. januar 2019

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

1.

Spondylarthropathies [MeSH Terms]

20765

21765

22509

2.

Ankylosing spondylitis [Title/Abstract]

11399

12178

12830

3.

Spondyloarthritis [Title/Abstract]

2339

2867

3287

4.

OR 1.- 3.

24637

26144

27376

5.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

1214

1297

1383

 

Database: Cochrane

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 25. februar 2018 og 3. februar 2019

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

 

Hits 2018

 

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

996

1331

1470

2.

Spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

306

424

498

3.

1. OR 2.

1081

1441

1626

4.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

60

146

102

 

Database: CINAHL

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 3. januar 2017, 25. februar 2018 og 14. februar 2019   

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

1.

Spondylarthritis [MH]

749

848

901

2.

Ankylosing spondylitis [TI]

1666

1824

1978 

3.

Spondyloarthritis [TI]

634

789

876 

4.

 1. OR 2. OR. 3.

2543

2859

 3103

5.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

289

146

 290

  

Database: EMBASE

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 16 . januar 2017, 5. januar 2018 og 15.feb. 2019

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

1.

Ankylosing spondylitis.mp. or ankylosing spondylitis/

28630

30112 32879

2.

Spondyloarthropathy

5103

5117 5150 

3.

Spondyloarthritis or Axial spoldyloarthritis.mp

5603

6054 6840

4.

1. OR 2. OR 3.

34546

36356 38974 

5.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

2389

2448  2550 

 

Database: PEDro

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 2. januar 2018 og 6. januar 2019 

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

1.

Ankylosing spondylitis, 2016

6

5

3

2.

Spondyloarthritis

0

0

1

3.

1. OR 2.

6

5

4