Søgeprotokol fra 2016 og frem.

Informationskilder. 

Database

Antal hits

2016

Antal hits

2017

Antal hits

2018

Antal hits

2019

Medline/Pubmed

1214

 1297 1383  1498

Cochrane

60

146  102  149

CINAHL

289

 274  290  280

EMBASE

2389

 2417 2550  2598

PEDro

6

 5 4  3

Inkluderede

19

 17 26  8

Her af træning

6

 2 3*  0

Her af træning i kombination med anden behandling

?

? 3  0

Her af anden behandling

0

 2 1*  1

Her af undervisning

0

 2  0  0

* Et studie indeholder både to grupper med kuldetrerapi og en gruppe med træning

Subject headings og inklusions- og eksklusionskriterier er tilpasset de enkelte databaser

 

Søgestrategier og Dokumentationsark

Database: Medline/Pubmed

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 25. februar 20183. januar 2019 og 8. januar 2020

Søge nr.

Søgeord

Hits

2016

Hits

2017

Hits

2018

Hits

2019

1.

Spondylarthropathies [MeSH Terms]

20765

21765

22509

23407

2.

Ankylosing spondylitis [Title/Abstract]

11399

12178

12830

12923

3.

Spondyloarthritis [Title/Abstract]

2339

2867

3287

3348

4.

OR 1.- 3.

24637

26144

27376

27597

5.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

1214

1297

1383

1498

 

Database: Cochrane

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 25. februar 20183. februar 2019 og 8. januar 2020

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

 

Hits 2018

 

 

 

Hits
2019

 

1.

Spondylitis, ankylosing [title, abstract, keyword]

996

1331

1470

1885

2.

Spondyloarthritis [title, abstract, keyword]

306

424

498

653

3.

1. OR 2.

1081

1441

1626

1997

4.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

60

146

102

149

 

Database: CINAHL

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 3. januar 2017, 25. februar 2018, 14. februar 2019  og 8. januar 2029 

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

1.

Spondylarthritis [MH]

749

848

901

2.

Ankylosing spondylitis [TI]

1666

1824

1978 

3.

Spondyloarthritis [TI]

634

789

876 

4.

 1. OR 2. OR. 3.

2543

2859

 3103

5.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

289

146

 280

  

Database: EMBASE

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 16 . januar 2017, 5. januar 2018, 15.feb. 2019 og 9. januar 2020

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 
2017
Hits
2018
Hits
2019

1.

Ankylosing spondylitis (ti, ab, kw) or
ankylosing spondylitis (exp)

28630

30112 31.579 31.916

2.

Spondylarthritis (ti, ab, kw) or
spondylarthritis (exp)

5103

5117 5150  8210

3.

Spondyloarthritis (

5603

6054 6840 8459

4.

1. OR 2. OR 3.

34546

36356 38974  39.015

5.

LIMIT 1. jan. - 31. dec.

2389

2448  2550  2598

 

Database: PEDro

Foretaget af:  Jens Ole Rasmussen

Dato: 2. januar 2017, 2. januar 2018, 6. januar 2019 og 9. januar 2020

Søge nr.

Søgeord

Hits 2016

Hits 2017

Hits 2018

Hits
2019

1.

Ankylosing spondylitis, 2016

6

5

3

3

2.

Spondyloarthritis

0

0

1

2

3.

1. OR 2.

6

5

4

3