Litteraturen er opdelt i en littereturliste om træning og en litteraturliste om andet end træning.

ALT MATERIALE I DENNE KLINISKE RETNINGSLINJE KAN BRUGES UDEN BEGRÆNSNINGER.