Skema BASFI

 

Status for generelt funktionsevne målrettet morbus Bechterew.