Skema BASFI

 

Vurdering af patientoplevet sygdomsaktivitet.