Gigtforeningen for Morbus Bechterew blev stiftet i 1973 og har 1200 medlemmer. Foreningen skiftede navn til Foreningen for Rygsøjlegigt og morbus Bechterew på landsmødet i 2016. Foreningens formål er at støtte patienterne ved at udbrede kendskabet til sygdommen blandt medlemmer, pårørende, behandlere og myndigheder.

Foreningen er organiseret med ni landsdelsforeninger, der geografisk dækker hele landet. Hvert år afholdes et fælles landsmøde. Foreningen udgiver MB-bladet, der udkommer fire gange om året, ligesom foreningen er engageret i forskning, og blandt andet uddeler Bechterewprisen. Derudover tager foreningen del i et internationalt samarbejde med andre Bechterew-patientforeninger.

Link Foreningen for Rygsøjlegigt og morbus Bechterew