BASDAI.

Relativ forskel på ≥ 15% anses for at have en klinisk relevant effekt.

 
Behandling

Metode-

kvalitet

Antal Start Slut Effekt  Absolut effekt Relativ forskel i effekt P-værdi
Calek 18 

Træning + 

helkrops kulde

Moderat 16 5,4 3,3 -2,14 -1,4 -26% p<0,05
Træning   16 5,3 4,5 -0,75      

Link til Tubergen 2001 neden for: 

http://fysbechterew.dk/images/uploaded/O3.%20Relativ%20forskel%20i%20effekt%20ved%20tr%C3%A6ning%20under%20indl%C3%A6ggelse%20mellem%20to%20grupper.pdf